05.06.2021 - Duurzaamheid

Wereldmilieudag

De internationale gedenkdag herinnert ons eraan dat elke dag een dag van het milieu zou moeten zijn

Vandaag is het ‘World Environment Day’, de ‘Internationale Dag van het Milieu’. Bij WEPA vieren we dit ook – omdat het milieu bij ons elke dag centraal staat.

5 juni 1972 is een gedenkwaardige datum: op die dag begon in Stockholm de ‘Conferentie van de Verenigde Naties inzake het menselijk leefmilieu’. Tot 16 juni waren destijds ruim 1000 vertegenwoordigers uit meer dan 100 landen bijeengekomen en hadden met hun resoluties het milieu voor het eerst op de mondiale agenda gezet. Deze conferentie bracht milieubeleid wereldwijd op gang, en dus werd 5 juni de officiële gedenkdag – vier jaar later werd deze dag ook in Duitsland uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van het Milieu’.


Tegenwoordig laten 150 staten met speciale acties op 5 juni zien hoe belangrijk zij het milieu vinden en proberen op die manier meer bewustzijn voor dit onderwerp te kweken bij de mensen. Uiteindelijk zijn wij immers zelf verantwoordelijk voor de manier waarop wij met de natuur en haar grondstoffen omgaan. De keuze van vervoermiddelen, afval vermijden en recycling, regionale producten kopen, groene energie –  iedereen heeft het uiteindelijk in eigen hand om het milieu te beschermen en te behouden.


De opwarming van de aarde en klimaatverandering, zaken dus waarover wij ons tegenwoordig dagelijks zorgen maken, stonden aan het begin van de jaren 1990 al in het middelpunt. Deze tijdspanne toont aan hoe zeer we wat duurzaamheid betreft op lange termijn moeten denken – en dat er momenteel meer werk aan de winkel is dan ooit.


Voorlichting, informatie en consequent duurzaam handelen zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Bij WEPA leveren we elke dag onze bijdrage aan een duurzamere toekomst – en we doen dat met grote betrokkenheid en uit diepe overtuiging.