"Als je de uitdagingen van de afgelopen maanden in hun geheel bekijkt, is het een waanzinnige prestatie van het hele WEPA team al deze van buitenaf komende crisissen succesvol bij te benen en vooruit te blijven kijken."

 

 

Op de koffie bij de CEO

Mijn interview met Martin Krengel,
de voorzitter van de raad van bestuur van de WEPA groep

Juli 2022

door Tim Vormweg | Hoofd Groepscommunicatie

 

Beste lezers,

Het jaar zit er nu voor de helft op, een goed moment om de balans op te maken. En met wie kunnen we dat beter doen dan met Martin Krengel, de CEO van de WEPA groep? Ik heb hem gevraagd naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en naar de toekomst. Hier kunt u zijn antwoorden lezen.

Martin, laten we beginnen met een terugblik op de corona-periode. Heb je ooit zoiets meegemaakt en hoe vind je dat we deze tijd zijn doorgekomen?

Ik heb in mijn leven nog nooit een situatie meegemaakt die vergelijkbaar is met de corona-periode. Deze tijd is zeer ingrijpend geweest, zowel maatschappelijk gezien als algemeen economisch. Wij hebben deze moeilijke periode relatief goed doorstaan omdat wij ons al heel vroeg, en in heel Europa, op de corona-omstandigheden hebben ingesteld. Hier waren snelheid, aanpassingsvermogen, flexibiliteit en ook het nemen van verantwoordelijkheid door de medewerkers vereist. Het is altijd een grote kracht van het WEPA team geweest om elkaar te helpen en er in elke situatie het beste van te maken. De manier waarop we op corona hebben gereageerd, is ook de manier waarop we op andere crisissen hebben gereageerd, zoals de onvoorstelbare oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan, en wel doordat het team op pan-Europees niveau als een eenheid optreedt, samen helpt, de blik naar voren richt en uitdagingen overwint. Juist deze cultuur en deze wil tot verandering maken ook dat ik er zeker van ben dat wij de vraagstukken die op ons afkomen de baas zullen blijven en tegelijkertijd de vraagstukken van de toekomst aankunnen.

Je hebt benadrukt dat de ‘together’-gedachte in de afgelopen maanden en jaren enorm belangrijk is geweest. Hoe is de relatie met onze klanten en partners in deze context veranderd?

Er waren grote uitdagingen door corona: gesprekken konden niet persoonlijk ter plaatse worden gevoerd, er hebben geen rondleidingen door het bedrijf plaatsgevonden. Dat deed pijn en dat moeten en willen we in de toekomst weer intensiveren. Het was een grote aanpassing om geen persoonlijk contact meer te hebben. Maar de klanten hebben gezien hoe snel wij in de crisismodus zijn overgeschakeld om ons voor hen in te spannen en er in de gegeven situatie het beste van te maken. We waren heel transparant en open, hebben samen naar oplossingen gezocht en die ook gevonden. Onze klanten en partners wisten dit zeer te waarderen, en zij waarderen dit ook in de crisis waarin wij ons nu bevinden. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor de mensen in Europa en dus ook voor onze business en onze klanten. De uitwisseling van gedachten over de huidige ontwikkelingen is uiterst transparant en de relatie met onze klanten is zeer vertrouwelijk. Ze weten dat ze met WEPA een betrouwbare partner aan hun zijde hebben. Maar het is ook duidelijk dat we alleen gemeenschappelijk door deze crisis heen komen.

Stress over corona, stress over de economische situatie, stress over de oorlog – wat doet dat met een manager die zo ervaren is als jij? Word je soms ook geplaagd door angst of zorgen?

Ik geloof dat als je geen zorgen of angst hebt, je niet in staat zou zijn om zulke kwesties bedachtzaam te benaderen. Zorgen en angst horen bij het leven. Maar het is wel belangrijk dat deze je niet zodanig verlammen dat je niet meer vooruit kijkt. Als je de uitdagingen van de afgelopen maanden in hun geheel bekijkt, is het een waanzinnige prestatie van het hele WEPA team al deze van buitenaf komende crisissen succesvol bij te benen en vooruit te blijven kijken. Wat onze medewerkers presteren, juist in zulke tijden, geeft me het vertrouwen dat we de uitdagingen samen zullen overwinnen. Of het nu gaat om corona of de oorlog in Oekraïne en ook om de sociale zorgen die dit met zich meebrengt, het houdt iedereen enorm bezig. Daarom is het zo belangrijk om als een eenheid op te treden, elkaar te steunen, zorgen te delen en elkaar moed in te praten.

Als je de eerste helft van 2022 in drie woorden zou moeten beschrijven, welke zouden dat dan zijn?

Ik denk dat ik hier vier woorden voor nodig heb: uitdaging, leed, dankbaarheid en vertrouwen. Uitdaging vanwege de te overwinnen crisissen, leed in verband met de agressieve oorlog van Poetin in Oekraïne, dankbaarheid voor het buitengewone teamwork om de crisissen aan te pakken en vertrouwen voor de toekomst.

Als je in de toekomst kijkt, in welke richting zullen onze branche en onze onderneming zich ontwikkelen? En wat wil de consument van de toekomst?

De consument van de toekomst wil hygiënische en duurzame oplossingen die tegelijkertijd veel comfort en een aantrekkelijk design bieden. Vooral het duurzaamheidsaspect speelt hier een grote rol, en dat is precies de richting die onze onderneming is ingeslagen: Wij willen het meest duurzame bedrijf in onze branche zijn. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven in de hygiënepapierbranche duurzaam moeten handelen om op lange termijn te kunnen overleven.

Als CEO en ondernemer van het familiebedrijf WEPA neem je een groot risico door sterk te investeren om technologisch en op het gebied van duurzaamheid voorop te lopen. Waarom doe je dat?

Omdat we ons via investeringen verder kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld: de Air-Mill fabriek in onze vestiging in Leuna. Op die manier creëren we een nog betere kwaliteit voor onze producten en komen we tegelijkertijd vooruit qua duurzaamheid. Onze investering in een nieuwe papiermachine in Bridgend is een ander voorbeeld. Deze versterkt onze aanpak om te produceren op de plek waar we ook verkopen. Het gaat om investeringen in de markt die aansluiten bij ons strategieprogramma ‘Perform & Transform’ om de toekomst vorm te kunnen geven. Daaruit put ik ook moed en ik ben er zeker van dat wij precies goed zitten met onze investeringen. Maar wel altijd onder de voorwaarde dat wij de onderneming met onze investeringen nog stabieler en veerkrachtiger maken, in lastige tijden en in een zeer concurrerende omgeving.

Achter het meergeneratie-familiebedrijf WEPA schuilt uiteindelijk ook een ondernemersfamilie. Kun je ons iets vertellen over hoe het er binnen de ondernemersfamilie qua werk en uitwisseling aan toe gaat?

Net zoals we een ondernemingsstrategie hebben, hebben we ook een ondernemersfamiliestrategie. We hebben al heel vroeg een familie-grondwet geschreven en normen en grondbeginselen vastgelegd. Alle vennoten hebben zich ertoe verplicht om zich in te zetten voor de vooruitgang van de onderneming. Bij onze discussies, bijvoorbeeld tijdens de ondernemersfamiliedagen die twee keer per jaar plaatsvinden, gaat het vooral om onze toekomstige richting. Onze ondernemersfamilie wordt gekenmerkt door kracht en eenheid, en dat proberen wij uiteraard ook uit te dragen naar de onderneming.

 

Nu hebben we net vaak de term familie gehoord: voor veel mensen betekent de zomer vakantie met familie of vrienden. Geldt dat ook voor jou en zo ja, waar ga je naar toe?

Ja, ik verheug me erop om met mijn vrouw op vakantie te gaan. Wij houden van wandelen en fietsen. We verheugen ons op de gemeenschappelijke tijd en de ontspanning.

Hartelijk dank, Martin, dat je de tijd hebt genomen voor dit interview.

 

 

Contact Delen