Klokkenluiderbeleid

Voor onze onderneming is het van groot belang dat wetten, interne richtlijnen en gedragsprincipes worden nageleefd, omdat wij weten dat eerlijkheid, ethiek en persoonlijke verantwoordelijkheid de sleutel vormen voor het succes van een onderneming.

Daarom willen wij alle risico's vermijden die onze integriteit in twijfel zouden kunnen trekken en schade zouden kunnen toebrengen aan ons bedrijf, onze werknemers, onze zakenpartners en klanten. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van gedrag dat indruist tegen de compliance.

Met ons klokkenluidersportaal bieden wij alle werknemers, maar ook externe partijen, de mogelijkheid om overtredingen van wettelijke bepalingen en bedrijfsinterne voorschriften te melden, ook anoniem. Voor de door klokkenluiders verstrekte informatie geldt, voor zover dat gewenst is, geheimhouding binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Elke melding wordt grondig bekeken, verdachte gevallen worden onderzocht en mogelijke overtredingen worden nagetrokken. Help ons om ook in de toekomst een betrouwbare zakenpartner te zijn door ons op de hoogte te brengen van overtredingen van de wet of schendingen van regels met betrekking tot ons bedrijf.

Informatie kunt u hier verstrekken:

Deze link stellen wij beschikbaar aan klokkenluiders:

Case Form - CONFDNT

Het volgende telefoonnummer stellen wij beschikbaar aan klokkenluiders. Hier kan de klokkenluider er desgewenst ook voor kiezen zijn of haar stem te laten vervreemden.

+498962824589

Contact Delen