In balans: duurzaamheid bij WEPA

Sinds het ontstaan in 1948 is de WEPA groep een familiebedrijf dat gericht is op duurzaamheid. Duurzaamheid is stevig verankerd in onze bedrijfscultuur en een geïntegreerd deel van onze strategie. In deze integrale aanpak zijn economische, ecologische en sociale aspecten in evenwicht.

Om onze levenskwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren, omvat dat evenwicht het zinvolle en efficiënte gebruik van grondstoffen en kapitaal, knowhow en ervaring, machines en processen. Als familiebedrijf nemen wij al decennia lang de verantwoordelijkheid voor onze toekomst en de generaties die na ons komen. We zijn ons bewust van de gevolgen die ons handelen van nu heeft, voor de wereld van morgen. In het kader van ons duurzaamheidsmanagement nemen wij onze verantwoordelijkheid bij het handelen in het spanningsveld tussen regionale verankering enerzijds en zakendoen in heel Europa anderzijds. Dat schept transparantie, vertrouwen en meerwaarde voor de hele WEPA-groep bij alle stakeholders – van de medewerkers tot de klanten.

Onze samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners

Onze vertrouwensvolle samenwerking met externe partners maakt van oudsher deel uit van ons zelfbeeld als duurzaam familiebedrijf.

Samen hebben we het doel ons voor het milieu en sociale projecten in te zetten. We selecteren zorgvuldig partnerships die onze integrale duurzaamheidsaanpak ondersteunen. Door deze dialoog ontwikkelen we ons voortdurend verder en kunnen we met onze betrokkenheid positieve veranderingen teweegbrengen in gebieden die voor ons van belang zijn. Daarbij kunnen de verschillende partners van elkaar leren en profiteren. En de mensheid en het milieu varen er wel bij!

Meer weten

Duurzaamheid is stevig verankerd in onze
bedrijfscultuur.

100 %

van ons hygiënepapier bestaat uit duurzame vezels.

20 %

verbeterde ecologische voetafdruk door Hybrid Fair Fiber-producten die 30 % gerecyclede vezels bevatten in plaats van uitsluitend nieuwe vezels.

100 %

van onze verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

Milieu

Duurzame grondstoffen

Bij de productie van hygiënepapier gebruiken we uitsluitend verantwoorde vezels. Daarmee bedoelen we oud papier en cellulose afkomstig van gecertificeerd duurzame bosbouw. In ons hybride product veredelen we de specifieke eigenschappen van beide grondstoffen tot hoogwaardig hygiënepapier.

Gedreven door ons vertrouwen dat het opzetten van lokale kringlopen van grote waarde is om een gezond leefklimaat door  te  geven  aan  volgende  generaties, hebben  wij  een  uniek proces ontwikkeld. Dit proces stelt ons in staat om lokale, alternatieve  grondstoffen  veilig  en  in  wisselende  samenstellingen  en  volumes te  verwerken. Naast  oud  papier  is  het  inmiddels  gelukt  om  gebruikte koffiebekers,  drankenkartons,   flessenlabels   en   zelfs  gebruikt handdoekpapier in   te   zetten   als   grondstof  voor  de  productie  van  nieuw  hygiënepapier.

Milieustandaarden

Ons hygiënepapier voldoet aan de strengste milieunormen, zoals de bekende labels van Blauer Engel, het EU-Ecolabel, de Nordic Svane, FSC (FSC-C016151) of PEFC. Daarnaast draagt ons merk BlackSatino ook nog het Cradle to Cradle keurmerk.

Milieu- en energiebeheer

Alle vestigingen van de WEPA-groep zijn gecertificeerd conform ISO 14001 en ISO 50001. Dat onderbouwt onze betrokkenheid voor milieukwesties in het algemeen en onze zorgvuldige omgang met de hulpbron energie in het bijzonder. Wij publiceren de emissiewaarden van de krachtcentrale van onze vestiging te Giershagen (PDF).

Maatregelen ten behoeve van de energie-efficiëntie

In het kader van ons energie-efficiëntieprogramma vinden we voortdurend mogelijkheden om onze energiebehoefte te verlagen. Bovendien hebben we ons aangesloten bij het initiatief Lean & Green, om de CO₂-uitstoot in de logistieke sector te verminderen.

Leveranciersstandaards en -audits

WEPA verwacht ook van zijn leveranciers een hoge mate van ecologische verantwoordelijkheid. Daarom zetten we standaarden, zien we toe op de naleving ervan en controleren we dat in regelmatige audits.

Dialoog met milieuinitiatieven

De WEPA-groep wisselt voortdurend ideeën met diverse milieu-initiatieven. Wij willen samen ecologische verbeteringen doorvoeren tegen een achtergrond van economische haalbaarheid.

Duurzame grondstoffen
Milieustandaarden
Milieu- en energiebeheer
Maatregelen ten behoeve van de energie-efficiëntie
Leveranciersstandaards en -audits
Dialoog met milieuinitiatieven
Bedrijfscultuur
Medewerkers
Cultureel en sociaal engagement

Sociaal

Bedrijfscultuur

Onze bedrijfswaarden respect, engagement en duurzaamheid liggen aan de basis van ons dagelijks handelen en kenmerken de bedrijfscultuur van de WEPA-groep.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn een wezenlijk bestanddeel van ons succes en daarom investeren we onafgebroken in goede opleidingen en individueel afgestemde voortgezette opleiding. We bieden veelzijdige mogelijkheden ter bevordering van de gezondheid en hanteren hoge standaarden inzake arbeidsveiligheid.

Meer weten

Cultureel en sociaal engagement

Wij vinden het belangrijk dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de regio en haar inwoners opnemen. Daarom steunt WEPA al vele jaren sportevenementen, culturele projecten en sociale instellingen.

Economie

Duurzame handel

Als familiebedrijf dat opgericht is in 1948, denkt WEPA aan de lange termijn. Wij gaan de uitdagingen van de markt aan en richten de onderneming op de toekomst. We handelen volgens onze bedrijfswaarden in harmonie met ons streven naar economisch succes. Dat is een belangrijke bouwsteen van onze toekomstbestendigheid en stelt ons in staat om langetermijninvesteringen te doen.

Langdurige handelsrelaties

Wij hechten waarde aan een vertrouwensvolle jarenlange samenwerking met onze klanten en leveranciers. Een goede samenwerking in een geest van partnerschap is voor ons een succesfactor en helpt ons op de lange termijn op de markt te overleven.

Continu verbeteringsproces

Wij geloven dat vele processen continu verbeterd kunnen worden en dat verspilling voorkomen kan worden. Wij organiseren onze activiteiten op dit gebied in een gestructureerd continu verbeteringsproces.

Duurzame handel
Langdurige handelsrelaties
Continu verbeteringsproces
Contact Delen