17.12.2021 - Firmy

Fundacja WEPA Stiftung wspiera projekt zrównoważonego rozwoju społecznego za pomocą produktów menstruacyjnych

Młode kobiety często są zaskoczone swoją pierwszą miesiączką lub nie mają pieniędzy na produkty menstruacyjne. Projekt pilotażowy miasta Hamm ma teraz przyczynić się do zniesienia tabu związanego z tematem menstruacji – dlatego w Hamm tampony i podpaski są teraz dostępne bezpłatnie w łącznie 150 automatach. Zostały one zainstalowane w 46 lokalizacjach, w tym w szkołach średnich i instytucjach publicznych.

Kobietom i dziewczętom nierzadko zdarzają się sytuacje, w których pilnie potrzebują produktów do higieny kobiecej. Dlatego rada miasta Hamm zdecydowała wiosną, że w budynkach użyteczności publicznej zostaną ustawione dystrybutory bezpłatnych tamponów i podpasek i przeznaczyła na ten cel 20 000 euro w budżecie.

Automaty mają zapewnić dziewczętom i kobietom konkretne wsparcie w ich codziennym życiu i zwrócić uwagę na problem ubóstwa menstruacyjnego — wyjaśnia Jule Pletschen, inicjatorka projektu i rzeczniczka ds. równych szans we frakcji radnych SPD.

Ponieważ przy kosztach wynoszących ok. 15 euro miesięcznie nie wszystkie dziewczęta i kobiety mogą sobie pozwolić na produkty menstruacyjne, takie jak podpaski i tampony, dlatego mówi się również o problemach społecznych i psychicznych w wyniku ubóstwa menstruacyjnego.

Temat menstruacji jest często wstydliwy, dlatego dystrybutory stanowią dyskretne rozwiązanie i jednocześnie zachęcają ludzi do rozmowy na ten temat, przyczyniając się w ten sposób do zniesienia tabu — mówi Dr. Britta Obszerninks, kierowniczka wydziału ds. edukacji, rodziny, młodzieży i spraw społecznych miasta Hamm.

Jako partner projektu fundacja WEPA Stiftung wyposażyła automaty w produkty menstruacyjne oraz dostarczyła plakaty informacyjne.

Z pełnym przekonaniem popieramy ten projekt higieny mający na celu zniesienie tabu otaczającego ubóstwo menstruacyjne. W toaletach publicznych powinien być bowiem zapewniony swobodny dostęp do produktów higienicznych. Dla nas dotyczy to nie tylko papieru toaletowego, ale także produktów higienicznych dla kobiet. W ten sposób nie tylko wzmacniamy poczucie bezpiecznej higieny, ale także samostanowienie kobiet — powiedział Ingmar Lohmann, członek zarządu fundacji WEPA Stiftung.

Perspektywy

W dwuletniej fazie pilotażowej doświadczenia, reakcje i koszty będą analizowane na podstawie oceny naukowej przeprowadzonej przez SRH Hochschule Hamm. Projekt pilotażowy miasta Hamm jest w Niemczech wyjątkiem i ma być impulsem do debaty.

W innych krajach, na przykład w Szkocji, bezpłatne udostępnianie produktów higieny kobiecej w budynkach publicznych jest regulowane prawnie od 2020 r.

W ramach swojej działalności fundacja WEPA Stiftung będzie nadal wspierać projekty dotyczące higieny w całej Europie również w 2022 roku.