09.06.2022 - Zrównoważony rozwój

Dzień Opakowania: kształtowanie świadomości na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

W biurze, na zakupach czy w czasie wolnym: w naszym codziennym życiu wszędzie towarzyszą nam opakowania. Niewiele rzeczy, które kupujemy, jest nieopakowanych. Materiał, z którego wykonane są opakowania, może być bardzo różny – od plastiku po papier. Spektrum opakowań jest bardzo szerokie i oferuje ekscytujące możliwości. Jedną z okazji do przyjrzenia się temu z bliska jest Dzień Opakowania.

Odbędzie się on już po raz ósmy w dniu 9 czerwca. Cztery stowarzyszenia z branży opakowaniowej zaprezentują swoje wyniki z aktualnych badań dotyczących opakowań i poinformują o rozwoju w tym zakresie. Dla WEPA jest to oczywiście szczególnie interesujące, jeśli chodzi o temat recyklingu i przyjaznych dla środowiska, zrównoważonych opakowań. Ale czego właściwie mogą spodziewać się zainteresowani w tym szczególnym dniu?

Czym dokładnie jest Dzień Opakowania?

Dzień Opakowania organizowany jest corocznie od 2014 r. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez Niemiecki Instytut Opakowań i corocznie zmieniające się stowarzyszenia wspierające z branży opakowaniowej. Co roku na konferencji prasowej prezentowane jest nowe badanie. Następnie już od pięciu lat odbywa się konferencja na rzecz otwartego dialogu. Podczas tego wydarzenia duże znaczenie ma promocja młodych talentów. Na konferencji tej około 90 studentów z branży opakowaniowej spotyka się z influencerami i ekspertami z branży. Omawiane są m.in. koncepcje zrównoważonych rozwiązań i aspekty przyczyniające się do ochrony środowiska w produkcji materiałów opakowaniowych.

„Dlaczego opakowań jest coraz więcej?” to temat tegorocznego badania wykonanego na zlecenie Towarzystwa Badań Rynku Opakowań (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, GVM). Zajmuje się ono zagadnieniem zużycia opakowań określonych produktów w latach 1995–2020.

Szczególną uwagę zwraca się na następujące kategorie:

• butelki pet na wodę mineralną

• karma dla zwierząt

• produkty mleczarskie

• środki do mycia, czyszczenia i środki czystości

• konserwy z blachy białej

• urządzenia elektryczne

• opakowania serwisowe

Dlaczego kwestia opakowań jest tak ważna dla środowiska?

Przyjazne dla środowiska opakowania są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Z roku na rok zużycie materiałów opakowaniowych wzrasta, pozostawiając po sobie ogromny ślad węglowy. W 2019 r. w Niemczech wytworzono łącznie 18,91 mln ton odpadów opakowaniowych. W 2018 r. odpadów opakowaniowych było o 0,2% mniej, a w 2010 r. nawet o 18,1% mniej! Problem polega na tym, że bardzo niewiele opakowań jest przyjaznych dla środowiska lub choćby wykonanych ze zrównoważonych surowców odnawialnych, co z kolei powoduje ogromne szkody ekologiczne. Ale są też dobre wiadomości! W porównaniu z rokiem poprzednim wskaźnik recyklingu opakowań wzrósł w 2019 roku o 2,6%. Recykling to podstawa świadomego i oszczędnego korzystania z surowców i zasobów – także w przypadku opakowań.

Jakie działania podejmuje WEPA w zakresie zrównoważonych opakowań?

Zrównoważony rozwój zawsze stanowił integralną część filozofii firmy WEPA. Dlatego też naszą misją stało się opracowywanie zrównoważonych alternatyw dla codziennych problemów. I to od dawna: już w latach 80. WEPA zrewolucjonizowała rynek papieru toaletowego w zakresie zrównoważonego rozwoju, wprowadzając pierwszy produkt z włókien pochodzących z recyklingu.

Od tego czasu minęło wiele lat, ale temat zrównoważonego rozwoju jest nadal mocno zakorzeniony w naszym firmowym DNA, nawet jeśli chodzi o opakowania.

Naszą misją jest utrzymanie śladu ekologicznego na jak najniższym poziomie. Dlatego też rozwój innowacyjnych i zrównoważonych opakowań jest obecnie istotnym zagadnieniem w koncernie. Wierni hasłu: „Reduce, reuse, recycle” (redukuj, wykorzystuj ponownie, poddawaj recyklingowi), stosujemy zasadę gospodarki obiegowej, aby w zrównoważony sposób wykorzystywać cenne zasoby po ich zużyciu. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że w dłuższej perspektywie pozostaną one w łańcuchu wartości. Ważna jest przy tym jednak nie tylko ekologiczność, ale także trwałość i jakość rezultatu ogólnego. Nie każdy zrównoważony surowiec nadaje się do ekologicznego rozwiązania opakowaniowego.

Wewnątrzfirmowa grupa robocza WEPA codziennie intensywnie bada różne materiały opakowaniowe i ocenia możliwy potencjał. Zaowocowało to postaniem planu ciągłego rozwoju zrównoważonych opakowań:

• zmniejszenie grubości opakowań

• optymalizacja wielkości opakowań i eliminacja zbędnych elementów (np. uchwytów)

• wykorzystanie recyklatu pokonsumenckiego (Post-Consumer Recyclate, PCR)

• dalszy rozwój ochronnych opakowań papierowych nadających się do recyklingu

Dlaczego papier toaletowy potrzebuje w ogóle opakowania?

Opakowanie musi przede wszystkim chronić produkt oraz umożliwiać jego bezpieczny i wygodny transport. W przypadku papieru toaletowego sprawdziło się opakowanie z tworzyw sztucznych. Dzięki niemu papier toaletowy jest chroniony przed wilgocią, a ręczniki kuchenne pozostają czyste. Jest lekkie, solidne, nadaje się do recyklingu i można je wyprodukować z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Wiele z naszych opakowań zawiera już do 60% recyklatu pokonsumenckiego, co znacznie zmniejsza ich ślad ekologiczny. Nadanie opakowaniom papierowym niezbędnej funkcji ochronnej dla naszych delikatnych produktów można osiągnąć tylko przy znacznie większym zużyciu zasobów. Ma to negatywny wpływ na bilans ekologiczny.

Jakie sukcesy może odnotować WEPA w zakresie zrównoważonych opakowań?

Nasze największe sukcesy w dziedzinie zrównoważonych opakowań są przede wszystkim wynikiem inteligentniejszej oszczędności materiałów i wykorzystania materiałów nadających się do recyklingu. Dzięki przeprojektowaniu opakowania papieru toaletowego „mach m!t!” można np. zaoszczędzić rocznie 5 ton plastiku – po prostu rezygnując z uchwytu do przenoszenia.

Sumując wszystkie działania, w 2021 r. byliśmy w stanie zaoszczędzić ponad 1100 ton pierwotnego tworzywa sztucznego we wszystkich naszych opakowaniach.

Jakie zrównoważone cele stawia sobie WEPA na przyszłość?

Już dziś 100% wszystkich opakowań produktów WEPA nadaje się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Ale nasz cel w zakresie ochrony środowiska idzie jeszcze dalej: do 2025 r. co najmniej 60% naszych opakowań powinno składać się z materiałów pochodzących z recyklingu. W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych oznacza to np. oszczędność 8000 ton pierwotnego tworzywa sztucznego.

Ambitny cel, który z pewnością uda nam się osiągnąć wspólnie z naszymi zespołami ekspertów oraz dzięki dawce pionierskiego ducha i silnym partnerom u boku.

Kontakt Dzielić