Zrównoważony rozwój w WEPA

Od momentu założenia w 1948 roku Grupa WEPA jest firmą rodzinną nastawioną na zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój jest silnie zakorzeniony w naszej kulturze korporacyjnej i stanowi integralną część naszej strategii korporacyjnej. Nasze holistyczne podejście równoważy aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Aby zachować i w miarę możliwości poprawić jakość naszego życia, triada ta obejmuje rozsądne i efektywne wykorzystanie surowców i kapitału, wiedzy i doświadczenia, maszyn i procesów. Jako odpowiedzialne i zorientowane na przyszłość przedsiębiorstwo rodzinne od dziesięcioleci przejmujemy odpowiedzialność za naszą przyszłość i za pokolenia, które po nas przyjdą. Jesteśmy dziś świadomi wpływu naszych działań na świat jutra. W ramach naszego zarządzania zrównoważonym rozwojem wywiązujemy się ze swojej odpowiedzialności w równym stopniu jako firma zakorzeniona w regionie, co jako przedsiębiorstwo działające na skalę europejską. Tworzy to transparentność, zaufanie i wartość dodaną dla całej Grupy WEPA wśród wszystkich interesariuszy – od pracowników po klientów.

„Naszym zdaniem długoterminowy sukces ekologiczny, ochrona zasobów naturalnych i zaangażowanie społeczne są ze sobą ściśle powiązane.”

„Cieszymy się, że w naszym raporcie zrównoważonego rozwoju możemy opublikować przegląd wieloletnich działań naszej firmy w tym zakresie. W ramach naszej orientacji na zrównoważoną przyszłość zdefiniowaliśmy pięć strategicznych obszarów działania: nasz fundament jako podstawę, surowce przyszłości, ekologiczność naszej produkcji, nasz asortyment ekologicznych produktów i jego dalszy innowacyjny rozwój. Znajdują one odzwierciedlenie w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, która jest zgodna z naszym programem strategicznym »Perform & Transform – WEPA 2023«”.

Martin Krengel Dyrektor Generalny Grupy WEPA

 

Raport zrównoważonego rozwoju WEPA 2022 ↓

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju 4+1

Nasz fundament odpowiedzialnego działania jako pracodawcy, zaangażowania społecznego, zgodności (compliance) i bezpieczeństwa produktów stanowi podstawę, na której opiera się cała nasza działalność biznesowa. Jest to podstawa dla czterech pozostałych obszarów działania: surowców przyszłości, zgodności naszej produkcji z zasadami zrównoważonego rozwoju, naszego asortymentu produktów zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i jego dalszego innowacyjnego rozwoju.

Surowce przyszłości

Dążymy do stosowania surowców o najlepszych parametrach ekologicznych na zasadzie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dowiedz się więcej

Efektywność ekologiczna naszej produkcji

Dążymy do neutralności węglowej, zrównoważonego śladu wodnego i stosowania zasady „zero odpadów”.

Dowiedz się więcej

Asortyment papierów higienicznych zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest oferowanie asortymentu papierów higienicznych maksymalnie zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby wspierać naszych klientów w dążeniu do sukcesu.

Dowiedz się więcej

Innowacyjne rozszerzenie asortymentu

Rozszerzamy nasz istniejący asortyment produktów, aby stać się wiodącym dostawcą zrównoważonych rozwiązań higienicznych w Europie.

Dowiedz się więcej

Nasz fundament

Działamy zgodnie z naszymi wartościami, poważnie traktujemy interesariuszy i dbamy o dobro ludzi i środowiska naturalnego w sposób wykraczający poza wymogi prawne.

Dowiedz się więcej
<p><strong style="color:#0064aa;">Surowce przyszłości</strong></p>
<p><strong style="color:#0064aa;">Efektywność ekologiczna naszej produkcji</strong></p>
<p><strong style="color:#0064aa;">Asortyment papierów higienicznych zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju</strong></p>
<p><strong style="color:#0064aa;">Innowacyjne rozszerzenie asortymentu</strong></p>
Nasz fundament

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ jako ramy naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDG) stanowią ważne ramy dla naszych zrównoważonych działań i zapewniają orientację podczas realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju 4+1. Nasza strategia w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji siedmiu z celów zrównoważonego rozwoju.

PARTNERSTWA NA RZECZ OSIĄGNIĘCIA CELÓW

Jesteśmy przekonani, że partnerstwa z szerokim gronem interesariuszy mają zasadnicze znaczenie dla realizacji transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Dlatego dla nas jako Grupy WEPA cel SDG nr 17 „Partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów” oznacza realizację naszej strategii zrównoważonego rozwoju i nasz wspólny sukces.

PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO TEGO PONIŻSZE OBSZARY DZIAŁANIA:

Asortyment papierów higienicznych zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju Innowacyjne rozszerzenie asortymentu

PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO TEGO PONIŻSZE OBSZARY DZIAŁANIA:

Efektywność ekologiczna naszej produkcji Asortyment papierów higienicznych zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju Innowacyjne rozszerzenie asortymentu

PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO TEGO PONIŻSZE OBSZARY DZIAŁANIA:

Surowce przyszłości Efektywność ekologiczna naszej produkcji Asortyment papierów higienicznych zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju Innowacyjne rozszerzenie asortymentu

PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO TEGO PONIŻSZE OBSZARY DZIAŁANIA:

Surowce przyszłości Efektywność ekologiczna naszej produkcji Innowacyjne rozszerzenie asortymentu

PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO TEGO PONIŻSZE OBSZARY DZIAŁANIA:

Surowce przyszłości Efektywność ekologiczna naszej produkcji

PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO TEGO PONIŻSZE OBSZARY DZIAŁANIA:

Surowce przyszłości Efektywność ekologiczna naszej produkcji

Unsere Partner

Unsere Partner

Nasz wizerunek jako zrównoważonej firmy rodzinnej zawsze obejmował opartą na zaufaniu współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Wspólnie angażujemy się w projekty środowiskowe i społeczne, starannie wybierając partnerów, którzy wspierają nasze holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu dialogowi stale się rozwijamy, a poprzez nasze zaangażowanie możemy zmieniać na lepsze istotne dla nas obszary. Czyniąc to, uczymy się od siebie nawzajem i wzajemnie na tym korzystamy – z korzyścią dla ludzi i środowiska.

Dowiedz się wiese

Zrównoważony rozwój w WEPA

Jakieś pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Sarah Dohmen
Sarah Dohmen
Sustainability Manager
Kontakt Dzielić