Nasz fundament

Działamy zgodnie z naszymi wartościami, poważnie traktujemy interesariuszy i dbamy o dobro ludzi i środowiska naturalnego w sposób wykraczający poza wymogi prawne.

Fundament strategii zrównoważonego rozwoju WEPA gwarantuje, że poważnie traktujemy interesy wszystkich interesariuszy, działamy w sposób zorientowany na wartości i angażujemy się na rzecz ludzi i środowiska w sposób wykraczający poza wymogi prawne. Najważniejszym czynnikiem naszego sukcesu są zaangażowani i wykwalifikowani pracownicy. Dlatego chcemy zaoferować naszym ponad 4000 pracowników w 14 europejskich lokalizacjach Grupy WEPA najlepsze miejsce dla ich talentów i umiejętności, ich rozwoju osobistego i współpracy. Zapisaliśmy to w naszym programie strategicznym „Perform & Transform – WEPA 2023” w postaci celu transformacji „Best place to work”, aby trwale wzmocnić i rozbudować naszą pozycję jako odpowiedzialnego i atrakcyjnego pracodawcy. Priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz budowanie zróżnicowanego, wspierającego i motywującego środowiska pracy. Nasi pracownicy gwarantują najwyższą jakość produktów, którą zapewniamy w sposób ciągły poprzez nasze zarządzanie jakością. Dla nas jako firmy rodzinnej ważne są również długoterminowe relacje partnerskie oraz dopilnowanie, aby nasze wysokie wymagania i standardy były spełnione w całym łańcuchu dostaw.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasze cele i ambicje

Zobowiązujemy się bez żadnych kompromisów do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników.

 • Do 2024 roku wszystkie zakłady WEPA będą miały certyfikat ISO 45001.
 • Dążymy do zerowej liczby wypadków przy pracy i rocznej redukcji wskaźnika LTIR* o 10%.

* Lost Time Injury Rate – częstotliwość wypadków

Bezpieczeństwo produktów

Nasze cele i ambicje

Bezpieczeństwo i jakość produktów mają dla grupy WEPA wysoki priorytet. Nasze produkty i usługi spełniają najwyższe standardy pod tym względem.

 • Zobowiązujemy się do konsekwentnego unikania, ograniczania lub zastępowania potencjalnie szkodliwych składników w sposób wykraczający poza ustawowe wartości graniczne.
 • Tworzymy transparentność co do wszystkich użytych składników.

“Best place to work”

Nasze cele i ambicje

Nasi pracownicy są najważniejszym czynnikiem sukcesu w naszej zorientowanej na przyszłość firmie rodzinnej.

Do 2030 roku:

 • Zaangażowanie pracowników na podstawie ankiety z indeksem > 4 (maksymalna wartość 5)*
 • Kształcenie i dokształcanie zawodowe dla 100% pracowników oraz ocena jednostek szkoleniowych z wynikiem > 4 (maksymalny wynik 5)**
 • Wprowadzenie zorganizowanego zarządzania różnorodnością zgodnie z założeniem „Karty różnorodności” i wdrożenie > 50% wymienionych w niej środków***
 • Podwyższenie zewnętrznej oceny pracodawcy w rankingu Kununu do > 4 i pozytywna ocena przez inny organ zewnętrzny

* Na podstawie oceny dokonanej przez zewnętrzny instytut zgodnie z uznaną międzynarodową metodą

** Wewnętrzny proces oceny po każdym działaniu szkoleniowym lub edukacyjnym

*** Odwzorowanie w naszym systemie zarządzania i strukturach zarządzania

Transparentność łańcucha dostaw

Nasze cele i ambicje

Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw jest dla Grupy WEPA istotną częścią zgodności.

100% dostawców przestrzega kodeksu postępowania WEPA oraz europejskiej dyrektywy w sprawie należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Do 2024 roku:

 • Analiza ryzyka u 100% naszych bezpośrednich dostawców pod kątem przestrzegania praw człowieka i obowiązków należytej staranności w zakresie ochrony środowiska
 • Nasi dostawcy celulozy zobowiązują się do przestrzegania łańcucha dostaw wolnego od wylesiania

Zaangażowanie społeczne

Nasze cele i ambicje

Jako grupa WEPA będziemy nadal brać na siebie odpowiedzialność za społeczeństwo i sąsiedztwo oraz rozszerzać ją.

 • Zacieśnienie współpracy z fundacją WEPA Stiftung: skupienie się na projektach związanych z higieną i ochroną środowiska
 • W przyszłości także: przejęcie naszej odpowiedzialności za społeczeństwo i sąsiedztwo w obszarach ekologii, sportu, kultury i spraw społecznych
Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Nasz wizerunek jako zrównoważonej firmy rodzinnej zawsze obejmował opartą na zaufaniu współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Wspólnie angażujemy się w projekty środowiskowe i społeczne, starannie wybierając partnerów, którzy wspierają nasze holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu dialogowi stale się rozwijamy, a poprzez nasze zaangażowanie możemy zmieniać na lepsze istotne dla nas obszary. Czyniąc to, uczymy się od siebie nawzajem i wzajemnie na tym korzystamy – z korzyścią dla ludzi i środowiska.

Dowiedz się więcej

Kodeks postępowania WEPA

Kodeks postępowania WEPA podsumowuje podstawowe przekonania i wartości, które charakteryzują rodzinne przedsiębiorstwo WEPA oraz to, jak pracownicy grupy WEPA mogą zachowywać się w sposób zgodny z przepisami w różnych sytuacjach. Kodeks Postępowania jest częścią społecznej odpowiedzialności biznesu firmy. Dokument można pobrać tutaj.

Dowiedz się więcej
Kodeks postępowania WEPA

Pozostałe obszary działania naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Kontakt Dzielić