Efektywność ekologiczna naszej produkcji
Raport zrównoważonego rozwoju WEPA 2022 ↓

Efektywność ekologiczna naszej produkcji

Dążymy do neutralności węglowej, zrównoważonego śladu wodnego i stosowania zasady „zero odpadów”.

Do 2040 r. chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną i do 2030 r. w Inicjatywie Science Based Targets (SBTi) wyznaczyliśmy sobie cel zgodny założeniem 1,5°C.  Cel ten przewiduje redukcję emisji CO2eq o 52,5% do 2030 r. w zakresach 1, 2 i 3. Naszym celom klimatycznym towarzyszy stały wzrost wydajności i rosnące wykorzystanie energii odnawialnej. Na podstawie projektu WWF Water Stewardship określiliśmy konkretne cele dotyczące wody.

Ponadto do 2025 r. będziemy poddawać recyklingowi na materiały lub energię 100% odpadów produkcyjnych. Zmaksymalizujemy przy tym recykling materiałów. Ponadto Grupa WEPA ma certyfikat ISO 14001 oraz ISO 50001. Stanowi to podstawę naszego zaangażowania w kwestie ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Aktywność na rzecz ochrony klimatu

Aktywność na rzecz ochrony klimatu

Cel SBTi 1.5°C:

  • Redukcja emisji CO2 do 2030 r.: - 52,5% emisji CO2eq/t * w zakresie 1 i 2 - 52,5% emisji CO2eq/t * w zakresie 3
  • Osiągnięcie celu jest wspierane przez: 10-procentowy wzrost efektywności energetycznej do 2030 r.**

* =Wartość referencyjna: wyroby gotowe + sprzedane półprodukty + sprzedana odbarwiona makulatura

** =Całkowite zużycie energii w MWh/t w produkcji półproduktów + wyprodukowana DIP

 

Grupa WEPA redukuje emisje o 52,5% do 2030 r. → Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł

Przyszłościowa gospodarka odpadami

Przyszłościowa gospodarka odpadami

Kierujemy się zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz oszczędzania zasobów.

-    100% odzysku materiałów lub energii z odpadów produkcyjnych do 2025 roku

Maksymalizacja recyklingu materiałowego i minimalizacja energetycznego

Zrównoważone wykorzystanie wody

Nasze cele i ambicje

Water Stewardship* ma dla nas, jako firmy prowadzącej produkcję wymagającą dużej ilości wody, bardzo wysoki priorytet – jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za ten ważny zasób i jego znaczenie dla ludzi i środowiska.

- Kontekstowe** cele przedsiębiorstwa w zakresie zagrożenia dla wody:

  • zmniejszenie zagrożenia dla wody w firmie do średniego niskiego ryzyka związanego z wodą < 2,6 do 2030 r.
  • żaden z zakładów grupy WEPA nie może mieć kategorii ryzyka > 3,6

- Zagrożenia dla wody w łańcuchu dostaw i obszarach rzecznych:

  • Grupa WEPA zajmuje się zagrożeniem dla wody w swoim łańcuchu wartości i działa na rzecz wprowadzenia zasad Water Stewardship.

- Zaangażowanie poza łańcuchem dostaw:

  • we współpracy z partnerami WEPA buduje świadomość w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i aktywnie uczestniczy w ochronie i odbudowie siedlisk przyrodniczych w obszarach rzecznych.

*: Water Stewardship oznacza korzystanie z wody w sposób sprawiedliwy społecznie i kulturowo, zrównoważony środowiskowo i korzystny ekonomicznie, osiągnięty w procesie, w którym uczestniczą wszystkie zainteresowane strony i który obejmuje zarówno środki związane z daną lokalizacją, jak i obszaru zlewni

**: W celu, który wynika z kontekstu obszaru zlewni i pomaga skoncentrować zasoby na właściwych wyzwaniach związanych z wodą w odpowiednich miejscach.

 

Znaczenie wody dla WEPA i znaczenie Światowego Tygodnia Wody → → Kliknij tutaj, aby przeczytać wywiad

Pozostałe obszary działania naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Kontakt Dzielić