WEPA Stiftung

Fundacja WEPA Stiftung jest korporacyjną fundacją non profit, która wspiera inicjatywy pożytku publicznego w zakresie higieny, zrównoważonego rozwoju środowiska i społeczeństwa, kształcenia ustawicznego i przedsiębiorczości rodzinnej zgodnie z celami i wartościami grupy WEPA. 

Fundacja została założona przez rodzinę Krengel, aby wnieść długoterminowy wkład na rzecz społeczeństwa w obszarach wykraczających poza działalność rodzinnego przedsiębiorstwa. 

Wspólnie dla lepszej przyszłości

„Grupa WEPA jest zorientowaną na przyszłość firmą rodzinną z jasno określonym celem: »Together for a better life«.

Poprzez powiązaną z przedsiębiorstwem fundację pożytku publicznego WEPA Stiftung wzmacniamy to, co charakteryzuje nas jako rodzinę przedsiębiorców Krengel i firmę rodzinną WEPA oraz napędza nas w codziennej działalności: wspólne przejmowanie odpowiedzialności i kształtowanie przyszłości”.

Andreas Krengel 

Rzecznik rodziny Krengel

Wspólnie dla lepszej przyszłości

Nasze obszary

Higiena
W dzisiejszych czasach ważne jest nie tylko zapewnienie standardów higienicznych, ale również ich ulepszenie. Czystość i higiena są niezbędne dla zdrowego życia. Grupa WEPA produkuje i dostarcza trwałe i innowacyjne produkty higieniczne, które zapewniają bezpieczne poczucie higieny i codziennie przyczyniają się do dobrego samopoczucia milionów ludzi w całej Europie. W ten sposób działalność fundacji w obszarze higieny jest nam szczególnie bliska. Z pomocą fundacji WEPA Stiftung będziemy realizowali projekty dotyczące zdrowia publicznego oraz projekty wspierające badania i naukę w dziedzinie higieny.

Higiena

W dzisiejszych czasach ważne jest nie tylko zapewnienie standardów higienicznych, ale również ich ulepszenie. Czystość i higiena są niezbędne dla zdrowego życia. Grupa WEPA produkuje i dostarcza trwałe i innowacyjne produkty higieniczne, które zapewniają bezpieczne poczucie higieny i codziennie przyczyniają się do dobrego samopoczucia milionów ludzi w całej Europie. W ten sposób działalność fundacji w obszarze higieny jest nam szczególnie bliska. Z pomocą fundacji WEPA Stiftung będziemy realizowali projekty dotyczące zdrowia publicznego oraz projekty wspierające badania i naukę w dziedzinie higieny.

Zrównoważony rozwój
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest wzorem uważana za zasadę przewodnią dla przyszłego rozwoju. Do największych wyzwań nadchodzących lat obok zmian klimatycznych należy również zwiększający się niedobór wody pitnej i zasobów. Zrównoważony charakter nie oznacza dla nas wyłącznie stosowania zrównoważonych surowców w produkcji i obrocie naszymi produktami, ale również przejmowanie odpowiedzialności społecznej. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest działanie w sposób biznesowo odpowiedzialny i zorientowany na przyszłość. Poprzez działalność fundacji chcemy wypełniać ten obowiązek w nowoczesny sposób, sponsorując projekty pożytku publicznego w dziedzinie badań i nauki.

Zrównoważony rozwój

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest wzorem uważana za zasadę przewodnią dla przyszłego rozwoju. Do największych wyzwań nadchodzących lat obok zmian klimatycznych należy również zwiększający się niedobór wody pitnej i zasobów. Zrównoważony charakter nie oznacza dla nas wyłącznie stosowania zrównoważonych surowców w produkcji i obrocie naszymi produktami, ale również przejmowanie odpowiedzialności społecznej. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest działanie w sposób biznesowo odpowiedzialny i zorientowany na przyszłość. Poprzez działalność fundacji chcemy wypełniać ten obowiązek w nowoczesny sposób, sponsorując projekty pożytku publicznego w dziedzinie badań i nauki.

Kształcenie ustawiczne
Globalizacja i cyfryzacja prowadzą do rozwoju i zmian we wszystkich branżach w niezwykle krótkim czasie. Postęp techniczny może w ciągu roku zastąpić dotychczasową wiedzę i sprawić, że będzie bezużyteczna. Kto nie jest gotowy do ciągłej nauki, może przegapić swoją szansę. Edukacja jest naszym najważniejszym zasobem. Propagujemy tematy ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego. Mogą być to projekty z obszaru badań i nauki lub specjalne stypendia albo działania w zakresie kształcenia ustawicznego. 

Kształcenie ustawiczne

Globalizacja i cyfryzacja prowadzą do rozwoju i zmian we wszystkich branżach w niezwykle krótkim czasie. Postęp techniczny może w ciągu roku zastąpić dotychczasową wiedzę i sprawić, że będzie bezużyteczna. Kto nie jest gotowy do ciągłej nauki, może przegapić swoją szansę. Edukacja jest naszym najważniejszym zasobem. Propagujemy tematy ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego. Mogą być to projekty z obszaru badań i nauki lub specjalne stypendia albo działania w zakresie kształcenia ustawicznego. 

Przedsiębiorstwo rodzinne
Przyszłość potrzebuje korzeni. Przedsiębiorstwa rodzinne oraz przedsiębiorczość są filarem naszej gospodarki. Bez przedsiębiorczości i założonego w 1948 r. przedsiębiorstwa rodzinnego WEPA nie byłoby dziś fundacji WEPA Stiftung. W zakresie przedsiębiorczości rodzinnej fundacja WEPA Stiftung angażuje się w badania i naukę o przedsiębiorstwach rodzinnych, rodzinach przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości.

Przedsiębiorstwo rodzinne

Przyszłość potrzebuje korzeni. Przedsiębiorstwa rodzinne oraz przedsiębiorczość są filarem naszej gospodarki. Bez przedsiębiorczości i założonego w 1948 r. przedsiębiorstwa rodzinnego WEPA nie byłoby dziś fundacji WEPA Stiftung. W zakresie przedsiębiorczości rodzinnej fundacja WEPA Stiftung angażuje się w badania i naukę o przedsiębiorstwach rodzinnych, rodzinach przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości.

WEPA Stiftung w pigułce

Data założenia

grudzień 2020

Fundator

Holding rodziny Krengel

Forma fundacji

Korporacyjna fundacja
pożytku publicznego

Siedziba

Arnsberg

Obszary działania

Higiena

Zrównoważony rozwój

Kształcenie ustawiczne

Przedsiębiorczość rodzinna

Cel fundacji

promowanie nauki i badań

promowanie zdrowia publicznego

promowanie edukacji i szkoleń

promowanie dobrostanu

Obszar działania

Europa

Organizacja

Zarząd fundacji
Rada powiernicza 

FAQs

Fundatorem jest przedsiębiorstwo rodziny Krengel.

Fundacja WEPA Stiftung została założona przez rodzinę Krengel, aby wnosić długoterminowy wkład na rzecz społeczeństwa w czterech obszarach wykraczających poza działalność rodzinnego przedsiębiorstwa.

Fundacja pożytku publicznego jest samodzielną formą prawną i stawia wymóg, aby korzyści odnosił ogół społeczeństwa, tzn. aby realizowane były cele pożytku publicznego i dobroczynne.

Ordynacja podatkowa określa, co uważa się za pożytek publiczny. Definiuje ona pożytek publiczny na podstawie katalogu celów służących dobru publicznemu.

Cele fundacji ustala fundator podczas zakładania fundacji.

Fundacja WEPA składa się z dwuosobowej Rady Dyrektorów i dziesięcioosobowej Rady Powierników.

Kuratorium można porównać do zarządzania operacyjnego, a Radę Fundacji do Rady Nadzorczej. Rada Powiernicza składa się z pięciu zewnętrznych ekspertów w zakresie tematów, którymi zajmuje się Fundacja oraz pięciu członków rodziny. Doradza Zarządowi i wspiera go w wykonywaniu jego obowiązków.

Zarząd: Ingmar Lohmann (przewodniczący) oraz Andreas Krengel

Rada powiernicza: Martin Krengel (przewodniczący), Dr. Stefan Gräter (zastępca przewodniczącego), Silvia Kerwin, Stephan Meißner, Patrick Schumacher, Dr. Dominik von Au, Andreas Krengel, Elisabeth Krengel, Kristian Krengel, Britta LohmannDr. Stefan Gräter, Stephan Meißner, Dr. Dominik von Au, Alexander Krengel, Elisabeth Krengel, Kristian Krengel, Britta Lohmann 

Jako fundacja wspierająca jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły projektowe.

Warunkiem jest to, że pasują one do naszych obszarów tematycznych i celów fundacji.

Pierwszym krokiem jest przesłanie nam swojego pomysłu na projekt. Cele Twojego pomysłu na projekt muszą być jasno określone. 

Jeśli zdecydujemy się kontynuować Twój pomysł na projekt, poprosimy Cię o złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Wszelkie pytania?

Chętnie pomożemy.

Ingmar Lohmann
Ingmar Lohmann
Vorstandsvorsitzender der WEPA Stiftung

WEPA Stiftung
Möhnestr. 53
59755 Arnsberg

Kontakt Dzielić