Polityka informowania o nieprawidłowościach

Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych wytycznych i zasad postępowania ma dla naszej firmy ogromne znaczenie, ponieważ wiemy, że kluczem do sukcesu firmy jest uczciwość, etyka i odpowiedzialność osobista.

Dlatego chcemy unikać wszelkich zagrożeń, które mogłyby podać w wątpliwość naszą uczciwość i zaszkodzić naszej firmie, naszym pracownikom, a także partnerom biznesowym i klientom. Aby móc wywiązywać się z tego obowiązku, ważne jest, abyśmy zdobywali wiedzę na temat uchybień istotnych z punktu widzenia zgodności.

Dzięki naszemu portalowi dla sygnalistów oferujemy wszystkim pracownikom oraz osobom z zewnątrz możliwość zgłaszania naruszeń przepisów prawa i wewnętrznych przepisów firmy, również anonimowo. Informacje przekazywane przez osoby zgłaszające przypadki naruszenia są, na życzenie, objęte klauzulą poufności w ramach przepisów ustawowych. Każde zgłoszenie jest dokładnie analizowane, podejrzane przypadki są badane, a ewentualne naruszenia sprawdzane. Pomóż nam pozostać wiarygodnym partnerem biznesowym, ostrzegając nas o naruszeniach prawa lub przepisów obowiązujących w naszej firmie.

Wytyczne proceduralne dotyczące procedur składania skarg można przeczytać tutaj.

Osobom zgłaszającym przypadki naruszenia udostępniamy następujący link:

Case Form - CONFDNT

Osobom zgłaszającym przypadki naruszenia udostępniamy następujący numer telefonu. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości ma tam również możliwość zniekształcenia swojego głosu.

+498962824589

Kontakt Dzielić