WEPA Ventures

Firmy rodzinne trwają przez pokolenia. Start-upy kształtują przyszłe pokolenia. Zarówno firmy rodzinne, jak i start-upy chcą zaznaczyć swoją obecność i mieć realny wpływ na rzeczywistość. Jako rodzinna firma venture capital WEPA Ventures wspiera [młode/nowe] firmy na tej drodze.

Nasza filozofia

Jako rodzinna firma venture capital kierujemy się w kontaktach międzyludzkich naszymi podstawowymi wartościami, którymi są szacunek, zaangażowanie i zrównoważony rozwój – począwszy od pierwszej rozmowy telefonicznej po kontakt wiele lat po odejściu z firmy. Ponieważ bierzemy aktywny udział w tworzeniu i promowaniu istotnych partnerstw, wartości te determinują każdy nasz krok.

Szacunek

Ludzkie podejście, szacunek, uznanie i tolerancja kształtują nasz obraz człowieka i determinują nasze działania. Ma to zastosowanie zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach ze wszystkimi zewnętrznymi partnerami. Dlatego wszystkich traktujemy z szacunkiem, jakiego sami oczekujemy.

Zaangażowanie

Razem i indywidualnie angażujemy się z całych sił w realizację celów firmy rodzinnej i na rzecz naszych produktów oraz stoimy na straży naszych wartości. Bierzemy odpowiedzialność za sukces start-upów WEPA Ventures i naszej firmy rodzinnej oraz za dobrostan wszystkich zatrudnionych.

Zrównoważony rozwój

Celem naszych działań jest długoterminowe utrzymanie WEPA jako firmy rodzinnej. Dlatego w ramach długoterminowej strategii łączymy potrzeby ekonomiczne z podstawowymi zasadami ekologicznymi i społecznymi, przyczyniając się w ten sposób do budowania trwałych przedsiębiorstw i modeli biznesowych.

Nasz cel

Przy wsparciu Grupy WEPA – europejskiej, zorientowanej na przyszłość firmy rodzinnej – inwestujemy w rozwijające się przedsiębiorstwa w całej Europie, w zależności od sytuacji zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Partnerujemy start-upom, które mają potencjał, aby razem z nami zmieniać branżę higieniczną, zdrowotną i FMCG zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i w orientacji na klienta.

Oto zespół WEPA Ventures. Porozmawiajmy!

Portfolio i partnerzy

Kontakt Dzielić