Innowacyjne rozszerzenie asortymentu
Raport zrównoważonego rozwoju WEPA 2022 ↓

Innowacyjne rozszerzenie asortymentu

Rozszerzamy nasz istniejący asortyment produktów, aby stać się wiodącym dostawcą zrównoważonych rozwiązań higienicznych w Europie.

Długoterminowa rentowność dzięki zrównoważonemu rozwojowi. Tylko innowacje i modele biznesowe zrównoważone pod względem ekologicznym i społecznym umożliwiają długoterminową solidną rentowność. Jesteśmy o tym przekonani. Dlatego przy rozszerzaniu swojego asortymentu oraz w obszarze badań i rozwoju WEPA w pełni stawia na zrównoważony rozwój.

 

Nowe obszary działalności: przede wszystkim zrównoważony rozwój

Jasne kryteria zrównoważonego rozwoju oraz podejście skoncentrowane na kliencie i konsumencie są kluczowe dla wszystkich rozszerzeń asortymentu i działań innowacyjnych Grupy WEPA i budują pozycję WEPA jako lidera w dziedzinie zrównoważonych produktów higienicznych. Innowacje znacznie zwiększają zdolność WEPA do konkurowania na dynamicznym rynku. Ponieważ innowacje i zrównoważony rozwój mają na celu znalezienie odpowiedzi na pilne wyzwania stojące przed społeczeństwem i środowiskiem. Jednostka biznesowa „New Business Areas” jest odpowiedzialna za rozszerzenie asortymentu produktów i usług WEPA. Ukierunkowane obszary, takie jak WEPA Ventures, platforma innowacji FutureLab, jak również kooperacje i zrównoważone działania inwestycyjne tworzą warunki do innowacyjnej i zorientowanej na zrównoważony rozwój rozbudowy naszego asortymentu.

 

Długoterminowy sukces dzięki konsekwentnemu ukierunkowaniu na zrównoważony rozwój

WEPA wprowadzila w 2022 roku obowiązkową ocenę zrównoważonego rozwoju dla wszystkich inwestycji. Monitoruje ona środowiskową i społeczną wartość dodaną dla społeczeństwa i firmy oraz zawiera analizę potencjalnych ryzyk ESG. Ocena zrównoważonego rozwoju jest mocno zintegrowana z procesami różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa: ocena ta jest przeprowadzana przed podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej. Wynik oceny stanowi podstawę decyzyjną dla naszych inwestycji. Z tą oceną zrównoważonego rozwoju związany jest również nasz cel dotyczący rozbudowy asortymentu. Podejście to jest jednoznaczne z naszym przekonaniem, że długofalowy sukces firmy i solidny model biznesowy są możliwe tylko przy zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań.

 

Nasze cele i ambicje

Przy rozbudowie naszego asortymentu zależy nam na tworzeniu wartości dla społeczeństwa.

  • 100% decyzji inwestycyjnych jest ocenianych w drodze obowiązkowej oceny zrównoważonego rozwoju.
  • 100% inwestycji* tworzy pozytywną wartość dla społeczeństwa i nie ma znaczącego lub wyłącznie zarządzanego ryzyka ESG.

*: W przypadku fuzji i przejęć, joint venture oraz przedsięwzięć oceniany jest kapitał inwestowany w realizację celu. W przypadku wewnętrznych prac rozwojowych związanych z rozbudową asortymentu uwzględnia się budżety rozwojowe służące osiągnięciu celów.

WEPA VENTURES

WEPA VENTURES

Inwestycje w start-upy wspierają proces zrównoważonej transformacji

Chcemy skutecznie przygotować się na przyszłość. Dlatego w naszym rodzinnym venture capital WEPA Ventures inwestujemy w start-upy i założycieli, którzy opierają swój model biznesowy na inwestycjach i technologiach umożliwiających procesy gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz w innowacyjne pomysły biznesowe wzdłuż łańcucha wartości, zwłaszcza w obszarach energii odnawialnej i wody. Dla WEPA Ventures istotne są ponadto alternatywne rozwiązania w zakresie opakowań oraz zrównoważone włókna.

Dowiedz się więcej

Nowe narzędzie oceny WEPA – zrównoważony rozwój oraz innowacyjność

W WEPA szczególnie napędza nas jedno pytanie: w jaki sposób możemy połączyć innowacyjność ze zrównoważonym rozwojem?

W związku z tym badamy każdego dnia innowacyjne rozwiązania i rozszerzeniaportfolio, które towarzyszą nam na naszej ukierunkowanej na przyszłość drodze.

Jednym z nich jest nasze narzędzia do oceny środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG Rating Tool)

Dowiedz się więcej
Nowe narzędzie oceny WEPA – zrównoważony rozwój oraz innowacyjność

Pozostałe obszary działania naszej strategii zrównoważonego rozwoju

Kontakt Dzielić