Nasi partnerzy

Nasz wizerunek jako zrównoważonej firmy rodzinnej zawsze obejmował opartą na zaufaniu współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Wspólnie angażujemy się w projekty środowiskowe i społeczne, starannie wybierając partnerów, którzy wspierają nasze holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu dialogowi stale się rozwijamy, a poprzez nasze zaangażowanie możemy zmieniać na lepsze istotne dla nas obszary. Czyniąc to, uczymy się od siebie nawzajem i wzajemnie na tym korzystamy – z korzyścią dla ludzi i środowiska.

 

WWF


WWF jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych organizacji przyrodniczych i ekologicznych na świecie działającą w ponad 100 krajach. Walczy ona o ochronę i zachowanie zasobów naturalnych niezbędnych do życia. WWF jest przekonany, że papier pochodzący z recyklingu jest najrozsądniejszym surowcem, szczególnie w przypadku papierów higienicznych. Dlatego WWF i WEPA są partnerami w zakresie zrównoważonego rozwoju i promują wykorzystanie włókien pochodzących z recyklingu w papierach higienicznych marek własnych i marki WEPA mach m!t.

WWF

Ponadto wspieramy WWF w projekcie „Środkowa Łaba”, który jest bezpośrednio związany z poprzednim projektem „Dzika Mulde”. W ten sposób WEPA zapewnia stałe wsparcie na objętym projektem terenie „Nizina Łaby i Muldy”, pomagając WWF w długotrwałym zachowaniu jednego z ostatnich dużych lasów łęgowych w Europie Środkowej.

Celem jest poprawa stanu lasu łęgowego jako siedliska bioróżnorodności i ochrony przeciwpowodziowej poprzez ponowne zalesianie i renaturyzację.

Cradle2Cradle NGO

 

Od jesieni 2023 r. jesteśmy strategicznym partnerem organizacji pozarządowej Cradle2Cradle. Wynika to z faktu, że jesteśmy równie zainteresowani tematem gospodarki o obiegu zamkniętym.  

Sarah Dohmen, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju: "Cieszymy się na partnerstwo z organizacją pozarządową Cradle2Cradle. Dla naszych wysiłków w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest to dokładnie właściwy partner!"  

Tim Janßen, dyrektor wykonawczy i współzałożyciel organizacji pozarządowej Cradle to Cradle: "Cieszymy się, że możemy powitać WEPA jako Impact Partner w naszej sieci. Z niecierpliwością czekamy na przyszłe wymiany i dalszą współpracę".

 

Relacje z dostawcami

Długoterminowe partnerstwa i odpowiedzialność w naszym łańcuchu wartości

Długotrwałe i partnerskie relacje z dostawcami są dla WEPA niezwykle istotne. Dotyczy to w szczególności zaopatrzenia w nasze surowce – celulozę, makulaturę oraz materiały pomocnicze i eksploatacyjne, takie jak opakowania, ale także energii, maszyn, urządzeń i usług, takich jak usługi logistyczne. Dlatego wybieramy naszych dostawców według zdefiniowanego procesu i na podstawie wiążących kryteriów. Również w tym przypadku decydujące są wartości WEPA, takie jak szacunek, zaangażowanie i zrównoważony rozwój. Zaczyna się to już od naszych zasad zaopatrzenia:

  • Nasi dostawcy muszą przestrzegać naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców. Obejmuje on zasadniczo kwestie społeczne i ekologiczne, a przy zawieraniu umowy zobowiązują się oni do jego przestrzegania.
  • Przy zakupie surowców uwzględniane są równoważniki emisji CO2 z poprzedzających łańcuchów wartości.
  • Szczególnie przy wyborze dostawców naszych włókien pierwotnych ważną rolę odgrywa promowanie bioróżnorodności i ekologicznych upraw.
  • Jeśli to możliwe, nawiązujemy długoterminowe relacje z lokalnymi dostawcami.

  WEPA SUPPLIER CODE OF CONDUCT 2023 ↓

Zapewnienie naszych wysokich wymagań i standardów w całym łańcuchu dostaw

Nasz cel, jakim jest długoterminowa współpraca oparta na partnerstwie, uzupełniamy o audyt naszych dostawców. Na miejscu sprawdzamy, czy nasze wymogi są przestrzegane. Na przykład od 2016 roku przeprowadziliśmy lokalny audyt zakładów u 56% naszych dostawców surowców (rok referencyjny 2020).

Dla naszych dostawców celulozy w Ameryce Południowej osiągnęliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat nawet wskaźnik ponad 90%. Systematycznie rejestrujemy odchylenia i podejmujemy natychmiastowe działania w przypadku istotnych zaniedbań – co może prowadzić do zakończenia współpracy z dostawcą.

Wyjątkowy projekt partnerski: renaturyzacja fińskich bagien

Jeden z naszych projektów promujących różnorodność biologiczną skupia się na bagnach jako ważnych biotopach pochłaniających CO2 i siedliskach dla gatunków zależnych od terenów podmokłych. W przeszłości były one w wielu częściach świata osuszane w celu stworzenia dodatkowych terenów dla rolnictwa i leśnictwa. Wraz z naszym dostawcą celulozy i partnerem UPM chcemy przeciwdziałać temu zjawisku i dlatego wspólnie przywrócimy około pięciohektarowy, częściowo otwarty, częściowo słabo zalesiony obszar w Finlandii do pierwotnego stanu bagiennego. W ciągu najbliższych trzech lat na tym obszarze zostaną przeprowadzone działania renaturyzacyjne mające na celu podniesienie poziomu wody w celu poprawy stanu siedlisk gatunków żyjących na bagnach. W ten sposób tworzymy biotopy dla rodzimych zwierząt i roślin oraz przyczyniamy się do różnorodności biologicznej i ochrony klimatu.

Wyjątkowy projekt partnerski: renaturyzacja fińskich bagien

 

Partnerstwa na rzecz neutralnych dla klimatu metod produkcji i efektywności energetycznej

Fabryka modelowa w Düren

Do 2024 roku w Dzielnicy Innowacji przy „Modellfabrik Papier” w zakładzie w Düren powstanie budynek badawczy z laboratoriami i zapleczem technicznym. Prowadzone tam będą między innymi badania nad wydajnymi technologiami procesowymi, cyfryzacją i zaopatrzeniem przemysłu papierniczego w energię odnawialną. W ten sposób współpraca wniesie istotny wkład w realizację paryskiego porozumienia klimatycznego oraz w utrzymanie konkurencyjności Niemiec jako ośrodka przemysłowego.

Sieć efektywności energetycznej ChePap Rhein-Ruhr

W ramach współpracy na rzecz efektywności energetycznej i ochrony klimatu ChePap Rhein-Ruhr III 14 przedsiębiorstw z branży chemicznej i papierniczej z Nadrenii Północnej-Westfalii wymienia się informacjami na tematy związane z energią i efektywnością oraz opracowuje środki służące oszczędzaniu energii.

 

Maschinenraum

Nadszedł czas na kolejny krok, dlatego dołączyliśmy do ekosystemu innowacji Maschinenraum (Maszynownia) – ponieważ lepiej jest kształtować przyszłość wspólnymi siłami. W ramach tego sojuszu zrzeszającego obecnie 30 niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych dzielimy się doświadczeniami i wspólnie pracujemy nad możliwościami i wyzwaniami związanymi z procesami zmian, takimi jak transformacja cyfrowa.

Nadszedł czas na kolejny krok, dlatego dołączyliśmy do ekosystemu innowacji Maschinenraum (Maszynownia) – ponieważ lepiej jest kształtować przyszłość wspólnymi siłami. W ramach tego sojuszu zrzeszającego obecnie 30 niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych dzielimy się doświadczeniami i wspólnie pracujemy nad możliwościami i wyzwaniami związanymi z procesami zmian, takimi jak transformacja cyfrowa.

Lean + Green

W 2013 roku przyłączyliśmy się do inicjatywy non profit „Lean + Green”, aby promować kwestie ekologiczne i zmniejszać emisje CO2 również w sektorze magazynowym i logistycznym. Na przykład średnice tulei, rozmiary opakowań i wysokości palet zostały dostosowane w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej samochodów ciężarowych, a we współpracy z naszymi klientami i spedytorami opracowano metody unikania pustych przebiegów.

W 2013 roku przyłączyliśmy się do inicjatywy non profit „Lean + Green”, aby promować kwestie ekologiczne i zmniejszać emisje CO2 również w sektorze magazynowym i logistycznym. Na przykład średnice tulei, rozmiary opakowań i wysokości palet zostały dostosowane w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej samochodów ciężarowych, a we współpracy z naszymi klientami i spedytorami opracowano metody unikania pustych przebiegów.

Wyjątkowy projekt partnerski: renaturyzacja fińskich bagien

Jeden z naszych projektów promujących różnorodność biologiczną skupia się na bagnach jako ważnych biotopach pochłaniających CO2 i siedliskach dla gatunków zależnych od terenów podmokłych. W przeszłości były one w wielu częściach świata osuszane w celu stworzenia dodatkowych terenów dla rolnictwa i leśnictwa. Wraz z naszym dostawcą celulozy i partnerem UPM chcemy przeciwdziałać temu zjawisku i dlatego wspólnie przywrócimy około pięciohektarowy, częściowo otwarty, częściowo słabo zalesiony obszar w Finlandii do pierwotnego stanu bagiennego. W ciągu najbliższych trzech lat na tym obszarze zostaną przeprowadzone działania renaturyzacyjne mające na celu podniesienie poziomu wody w celu poprawy stanu siedlisk gatunków żyjących na bagnach. W ten sposób tworzymy biotopy dla rodzimych zwierząt i roślin oraz przyczyniamy się do różnorodności biologicznej i ochrony klimatu.

Wyjątkowy projekt partnerski: renaturyzacja fińskich bagien

WWF


WWF jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych organizacji przyrodniczych i ekologicznych na świecie działającą w ponad 100 krajach. Walczy ona o ochronę i zachowanie zasobów naturalnych niezbędnych do życia. WWF jest przekonany, że papier pochodzący z recyklingu jest najrozsądniejszym surowcem, szczególnie w przypadku papierów higienicznych. Dlatego WWF i WEPA są partnerami w zakresie zrównoważonego rozwoju i promują wykorzystanie włókien pochodzących z recyklingu w papierach higienicznych marek własnych i marki WEPA mach m!t.

 

WWF


WWF jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych organizacji przyrodniczych i ekologicznych na świecie działającą w ponad 100 krajach. Walczy ona o ochronę i zachowanie zasobów naturalnych niezbędnych do życia. WWF jest przekonany, że papier pochodzący z recyklingu jest najrozsądniejszym surowcem, szczególnie w przypadku papierów higienicznych. Dlatego WWF i WEPA są partnerami w zakresie zrównoważonego rozwoju i promują wykorzystanie włókien pochodzących z recyklingu w papierach higienicznych marek własnych i marki WEPA mach m!t.

Ponadto wspieramy WWF w projekcie „Środkowa Łaba”, który jest bezpośrednio związany z poprzednim projektem „Dzika Mulde”. W ten sposób WEPA zapewnia stałe wsparcie na objętym projektem terenie „Nizina Łaby i Muldy”, pomagając WWF w długotrwałym zachowaniu jednego z ostatnich dużych lasów łęgowych w Europie Środkowej.

Celem jest poprawa stanu lasu łęgowego jako siedliska bioróżnorodności i ochrony przeciwpowodziowej poprzez ponowne zalesianie i renaturyzację.

W ramach naszego partnerstwa szczególnie ważny jest dla nas stały dialog z WWF oraz ciągły rozwój naszego asortymentu produktów z wykorzystaniem ekologicznych surowców i wydajnych procesów produkcyjnych. Wspólnie opracowujemy konkretne działania ulepszające w kierunku jeszcze bardziej oszczędnego i przyjaznego dla środowiska gospodarowania zasobami.

Więcej informacji można również znaleźć na stronie WWF.

Kontakt Dzielić