03.08.2021 - Prasa WEPA Stiftung

Pracownicy WEPA oczyszczają środowisko naturalne z odpadów i śmieci Akcja sprzątania zainicjowana przez WEPA

Około 300 pracowników organizacji WEPA uczystniczyło w ubiegłych dniach w zakrojonej na szeroką skalę akcji sprzątania–opartej na wspólnej inicjatywie Grupy WEPA i WEPA Stiftung –z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego obchodzonego w dniu 28 lipca. W łącznie 13europejskich lokalizacjach WEPA członkowie tej organizacji wnieśli istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego, usuwając wspólnie, szczególnie w lasach i na brzegach rzek  w  okolicach  zakładów  WEPA,  odpady  i  śmieci.  W  akcji  tej  uczestniczyły  niemieckie lokalizacje Düsseldorf, Giershagen, Leuna, Mainz i Müschede, polska lokalizacja Piechowice, francuskie lokalizacjeChâteau-Thierry,Troyes i Lille, lokalizacje z Bolton i Bridgend z Wielkiej Brytanii,  włoska  lokalizacja  Cassino  oraz  niderlandzka  lokalizacja  Swalmen.  W  niemieckiej lokalizacji Kriebstein akcja taka odbędzie się we wrześniu.

„Zrównoważony rozwój odgrywa nie tylko w przypadku Grupy WEPA, jako przedsiębiorstwa, dużą rolę –zaangażowanie się pracowników pokazuje, że temat ten traktują również osobiście bardzo poważnie.Entuzjazmuje nas praca wielu koleżanek i kolegów w całej Europie i cieszymy się,  że  temu  zaangażowaniu  oferować  możemy  odpowiednie  ramy”,  oświadczyłaSarah Dohmen, menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju w WEPA. „Akcją sprzątania pragniemy uświadomić  fakt,  jak  ważne  jest  właściwe  usuwanie  odpadów  i  utrzymywanie  naszego środowiska  naturalnego  w  czystości.  Również  w  przyszłości  pragniemy  organizować  akcje sprzątania“