30.05.2022 - Zrównoważony rozwój

Rzeka Diemel ożywa

Od kilku lat przy wsparciu WEPA trwa renaturyzacja odcinka rzeki Diemel w pobliżu naszego zakładu w Giershagen. Teraz widać sukcesy – a my z przyjemnością przedłużyliśmy współpracę w ramach projektu „Diemel wyzwolona”.

Na przykładzie rzeki Diemel widać, jak szybko rzeka zmienia się na lepsze, gdy pozwala się działać naturze. W krótkim czasie odcinek rzeki, który został uwolniony ze stworzonego przez człowieka gorsetu, w dużym stopniu się zregenerował. Pstrąg potokowy, minóg strumieniowy, głowacz białopłetwy – te gatunki ryb można znów napotkać w rzece.

Za pomocą połowów kontrolnych można to również zmierzyć: w maju 2021 r. naliczono dwa gatunki i mniej niż 10 ryb. Już we wrześniu były to trzy gatunki – i 102 ryby.

To, co szczególnie cieszy uczestników projektu, to minóg strumieniowy i małe głowacze białopłetwe. Oba gatunki wymagają szczególnej ochrony i są bardzo istotne z punktu widzenia ochrony przyrody. Fakt, że obecnie ponownie zasiedliły one rzekę Diemel, świadczy o wysokiej jakości dna rzeki na renaturyzowanym odcinku oraz o sukcesie wspólnego działania.

Teraz projekt, wspierany przez Stowarzyszenie Wodne Marsberg, stowarzyszenie „Planungsnetzwerk für nachhaltige Regionalentwicklung Planar e.V.” oraz Uniwersytet w Kassel, będzie kontynuowany.

Wpływ tych działań na strukturę akwenu został oceniony w badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Kassel. Stwierdzono przy tym, że zgodnie z siedmiostopniowym urzędowym systemem oceny działania doprowadziły do poprawy jakości struktury akwenu o dwie lub trzy klasy.

W pierwszym etapie WEPA udostępniła na potrzeby renaturyzacji przyległą działkę. Teraz planowane są dalsze działania mające na celu zwiększenie różnorodności biotopów. Chętnie udzielamy wsparcia również w tym zakresie – i z pełnym przekonaniem bierzemy na siebie odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo.

Podobnie jak przeprowadzany wspólnie z naszym partnerem, firmą UPM, projekt renaturyzacji bagien projekt ten wnosi istotny wkład w ochronę klimatu i zachowanie bioróżnorodności.

Zdjęcia:

Źródło: Stowarzyszenie „Planungsnetzwerk für nachhaltige Regionalentwicklung e.V.”

 

 

 

 

Kontakt Dzielić