Ekspert WEPA w zakresie ekologicznych papierów higienicznych

Dążymy do stosowania surowców o najlepszych parametrach ekologicznych na zasadzie gospodarki o obiegu zamkniętym. Włókno stosowane w naszych produktach odgrywa bowiem decydującą rolę w określaniu śladu ekologicznego.

 

Fair Fibre
Co to w ogóle jest?

W WEPA pod hasłem „Fair Fibre” łączymy wszystkie wykorzystywane przez nas surowce, które zawsze pochodzą z odpowiedzialnych źródeł.

Rozróżniamy przy tym włókna pochodzące z recyklingu makulatury i kartonu z odzysku, alternatywne włókna pierwotne np. z miskantu oraz drewnopochodne włókna pierwotne.

Wybór surowca ma istotny wpływ na ślad ekologiczny naszych produktów. Artykuły wykonane w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu sprawdzają się przy tym najlepiej i dlatego są przez nas oceniane jako najbardziej rozsądny surowiec na produkty jednorazowego użytku, takie jak papier higieniczny.


...z makulatury i kartonu z odzysku:

W przypadku papieru higienicznego włókna z recyklingu są najbardziej ekologicznym surowcem. Uzyskuje się je z makulatury i kartonu z odzysku. Dla WEPA, jako firmy specjalizującej się w recyklingu, niezwykle ważne jest kaskadowe wykorzystanie surowców. Dlatego w naszych markach używamy głównie włókien pochodzących z recyklingu.


...z miskantu:

Ten niezwykle bogaty w celulozę surowiec uprawiany jest lokalnie bez nawożenia, nawadniania i stosowania pestycydów. Również ze względu na bardzo wysoki plon z powierzchni miskant – roślina z gatunku traw – ma mniejszy ślad ekologiczny niż drewnopochodne włókna pierwotne.


...ze zrównoważonej gospodarki leśnej:

W przypadku drewnopochodnych włókien pierwotnych zwracamy uwagę na odpowiedzialne źródła. W przypadku tych włókien oprócz wymagań określonych przez certyfikaty PEFC (PEFC/04-32-0775) i FSC® (FSC-C016151) stosujemy tutaj również własne kryteria i sprawdzamy je w wewnętrznych audytach u naszych dostawców. Oprócz wymagań określonych przez certyfikaty PEFC i FSC® stosujemy również własne kryteria i sprawdzamy je w wewnętrznych audytach u naszych dostawców. Ponadto współpracujemy z nimi przy realizacji projektów mających na celu ochronę różnorodności biologicznej, takich jak renaturyzacja bagien.

Produkty hybrydowe

Dzięki połączeniu drewnopochodnych włókien pierwotnych i włókien z recyklingu kilka lat temu opracowaliśmy nasze „produkty hybrydowe”. Nawet przy 30-procentowym udziale włókien z recyklingu ślad ekologiczny poprawia się o 20%. Pracujemy również nad innymi produktami hybrydowymi, w których zamiast lub oprócz włókien z recyklingu stosujemy alternatywne włókna pierwotne, np. z miskantu.

Zrównoważony rozwój w WEPA

Chętnie służymy pomocą.

Sarah Dohmen
Sarah Dohmen
Sustainability Manager
Kontakt Dzielić