21.03.2022 - Duurzaamheid

Circulaire economie bij WEPA: afval wordt grondstof

WEPA bouwt al sinds vele jaren mee aan de circulaire economie en bespaart zo hulpbronnen en het milieu. Recycling speelt bij ons een centrale rol en wij zetten afval om in nieuwe, bruikbare grondstoffen. Waar dit nog niet mogelijk is, investeren wij in onderzoek en ontwikkeling om het materiële gebruik van grondstoffen verder te verbeteren.

Wat betekent circulaire economie bij WEPA?

Een centraal onderdeel van de circulaire economie bij WEPA is het recyclen van oud papier om het gebruik van primaire vezels in onze hygiënepapierproducten verder te verminderen. Dit is met name van belang met betrekking tot landgebruik, biodiversiteit en klimaatbescherming.

Oud papier als waardevolle secundaire grondstof

Wij gebruiken oud papier uit verschillende bronnen, zoals dossiers van kantoren en archieven. Ons uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk recyclebare materialen zo lang mogelijk in de kringloop te houden.

Resten die overblijven na extractie van vezels en die niet voor hygiënepapier kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld paperclips of resten van plastic folie. Deze materialen worden gescheiden en kunnen als waardevolle grondstoffen gemakkelijk gerecycled worden. De resten die niet gerecycled kunnen worden, worden gebruikt om energie op te wekken.

Sinds 2016 zijn we erin geslaagd om het recyclingaandeel van ons productieafval met 17% te verhogen tot momenteel 74%.

Waarom gebruikt WEPA nog steeds primaire vezels?

Helemaal zonder primaire vezels kunnen we het bij ons productassortiment nog niet stellen. Want ondanks belangrijke ontwikkelingen op het gebied van hybride en gerecycled papier spelen ook primaire vezels nog een belangrijke rol in het hygiënepapier.

Dus waar het gebruik van primaire vezels noodzakelijk is, gebruiken wij duurzame, FSC®-  (FSC-C016151) en PEFC-gecertificeerde (PEFC/04-32-0775) vezels. Nu al is ongeveer 98% van onze primaire vezels FSC®- of PEFC-gecertificeerd. (De rest voldoet ten minste aan de FSC® Controlled Wood Standard.)

Samen met onze gerecyclede vezels vormen primaire vezels dus ons huidige ‘Fair Fibre’-grondstoffenportfolio.

Wat zijn de certificeringssystemen FSC® en PEFC nou eigenlijk precies?

De gecertificeerde vezels dragen bij WEPA het label van de twee internationaal erkende certificeringssystemen FSC® (Forest Stewardship Council) of PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme).

Voor ons hebben beide certificeringen dezelfde waarde, omdat beide staan voor duurzaam bosbeheer. Zo bevat pulp uit FSC®- en PEFC-bossen geen illegaal gekapt hout en is het gebruik van genetisch gemodificeerde boomsoorten verboden.

Bovendien wordt gewaarborgd dat bossen die bijzondere bescherming verdienen, niet geëxploiteerd worden en dus behouden blijven.

Het merendeel van onze vezels is afkomstig van leveranciers uit Europa en Zuid-Amerika, met wie we in al die jaren een zeer vertrouwelijke band hebben opgebouwd. Zij verbeteren hun eigen milieuprestaties voortdurend en houden rekening met sociale en ecologische duurzaamheidsaspecten.

Samen met hen werken wij aan verschillende projecten die onder meer de biodiversiteit bevorderen. Hier vindt u meer informatie over ons project op het gebied van natuurherstel van veengebied met onze partner en leverancier UPM.

En wat is nou de Dag van het Bos?

Als bosbeschermingsorganisatie gebruikt PEFC de Dag van het Bos om de aandacht te vestigen op het belang van duurzaam bosbeheer. Zoals gezegd is dit voor WEPA een enorm relevant en belangrijk onderwerp. Daarom hebben wij ons ten doel gesteld dat in 2025 al onze primaire houtvezels 100% FSC®- en PEFC-gecertificeerd zijn.

Meer informatie hier: Duurzaamheid bij WEPA

Contact Delen