Onze partners

Een vertrouwelijke samenwerking met externe partners hebben wij als duurzaam familiebedrijf altijd als vanzelfsprekend beschouwd.

Samen zetten we ons in voor milieu- en sociale projecten en selecteren we zorgvuldig welke partnerschappen onze integrale benadering van duurzaamheid ondersteunen. Door deze dialoog zijn wij voortdurend in ontwikkeling en kunnen wij met onze inzet zaken die wij belangrijk vinden positief veranderen. Al doende leren we en profiteren we van elkaar – in het belang van mens en milieu.

 

WWF


Het WWF is een van de grootste en meest ervaren natuur- en milieuorganisaties ter wereld en is actief in meer dan 100 landen. Het zet zich op duurzame wijze in voor de bescherming en het behoud van de natuurlijke fundamenten van het leven. Het WWF is ervan overtuigd dat gerecycled papier – zeker als het gaat om hygiënepapier – de verstandigste grondstof is. Het WWF en WEPA zijn daarom partners voor duurzaamheid en promoten het gebruik van gerecyclede vezels in hygiënepapier bij huismerken en bij WEPA mach m!t.

WWF

Daarnaast steunen wij het WWF bij het project ‘Middenloop Elbe’, dat mooi aansluit bij het vorige project ‘Wilde Mulde’. WEPA bevestigt zo zijn permanente steun in het projectgebied ‘Elbe-Mulde-Laagland’ en helpt het WWF erbij om een van de laatste grote ooiboscomplexen in Midden-Europa op lange termijn te behouden.

Het doel is om door herbebossing en natuurherstel het ooibos als habitat voor biodiversiteit en als bescherming tegen overstromingen te verbeteren.

Cradle2Cradle NGO

 

Sinds het najaar van 2023 zijn we een strategische impactpartner van de NGO Cradle2Cradle. De reden hiervoor is dat we net zo betrokken zijn bij het thema van de circulaire economie.  

Sarah Dohmen, Sustainability Manager: "We kijken uit naar de samenwerking met de NGO Cradle2Cradle. Voor onze inspanningen voor de circulaire economie is dit precies de juiste partner!" 

Tim Janßen, uitvoerend directeur en medeoprichter van Cradle to Cradle NGO: "We zijn verheugd WEPA als Impact Partner in ons netwerk te mogen verwelkomen. We kijken uit naar toekomstige uitwisselingen en verheugen ons op verdere samenwerking."

 

Relaties met leveranciers

Langdurige partnerschappen en verantwoordelijkheid in onze waardeketen

Relaties met leveranciers voor de lange termijn en op basis van partnerschap zijn essentieel voor WEPA. Dit geldt met name voor de inkoop van onze grondstoffen pulp, oud papier en hulp- en bedrijfsmaterialen, bijvoorbeeld verpakking, maar ook voor energie, machines, installaties en diensten, bijvoorbeeld logistieke service. Daarom selecteren wij onze leveranciers volgens een gedefinieerd proces en op basis van bindende criteria. Ook hier ligt de nadruk op onze WEPA waarden respect, betrokkenheid en duurzaamheid. Dit begint al met onze principes bij de aanschaf:

  • Onze leveranciers moeten zich houden aan onze Supplier Code of Conduct. Fundamenteel omvat dit sociale en ecologische kwesties. Leveranciers verplichten zich bij het afsluiten van een contract ertoe om deze na te leven.
  • Bij de inkoop van grondstoffen wordt rekening gehouden met de CO2eq-uitstoot van de voorafgaande waardeketens.
  • Met name bij de keuze van leveranciers van onze primaire vezels spelen de bevordering van biodiversiteit en ecologische bosbouw een belangrijke rol.
  • Waar mogelijk gaan wij langdurige relaties aan met lokale leveranciers.

  WEPA SUPPLIER CODE OF CONDUCT 2023 ↓

Het waarborgen van onze hoge eisen en normen in de hele productieketen

Wij vullen onze doelstelling van samenwerking op lange termijn in een geest van partnerschap aan door audits van onze leveranciers. Wij controleren ter plaatse of men zich aan onze voorschriften houdt. Zo hebben wij sinds 2016 (referentiejaar 2020) de bedrijven van 56% van onze grondstofleveranciers ten minste één keer ter plaatse gecontroleerd.

Bij onze pulpleveranciers in Zuid-Amerika liggen we voor de afgelopen vijf jaar zelfs bij een percentage van meer dan 90%. Wij registreren afwijkingen systematisch en nemen onmiddellijk maatregelen bij relevante tekortkomingen – dat kan ook beëindiging van de relatie betekenen.

Een speciaal partnerproject: natuurherstel van Finse veengebieden

Een van onze projecten ter bevordering van biodiversiteit richt zich op veengebieden als belangrijke CO2-buffers en habitat voor speciale dieren- en plantensoorten. In het verleden werden deze op veel plaatsen op aarde drooggelegd om extra land te creëren voor land- en bosbouw. Met onze pulpleverancier en partner UPM willen wij deze ontwikkeling tegengaan en daarom zullen wij samen een gebied van ongeveer vijf hectare in Finland, dat deels open en deels dun bebost is, in zijn oorspronkelijke veenachtige staat herstellen. In de komende drie jaar zullen in het gebied herstelmaatregelen worden uitgevoerd om het waterpeil te verhogen en zo de habitat voor in veengebied levende species te verbeteren. Op die manier creëren wij biotopen voor inheemse dieren en planten en leveren een bijdrage aan biodiversiteit en klimaatbescherming.

Een speciaal partnerproject: natuurherstel van Finse veengebieden

 

Partnerschappen voor klimaatneutrale productiemethoden en energie-efficiëntie

Modelfabriek Düren

Uiterlijk in 2024 zal in het Innovation Center bij de ‘Modelfabriek Papier’ op de locatie Düren een onderzoeksgebouw met laboratoria en een technologiecentrum ontstaan. Hier wordt onder meer onderzoek gedaan naar efficiënte procestechnologie, digitalisering en de levering van duurzame energie voor de papierindustrie. Op die manier levert het netwerk een belangrijke bijdrage tot het klimaatakkoord van Parijs en tot het behoud van de concurrentiepositie van Duitsland als industrieland.

Energie-efficiëntie-netwerk ChePap Rhein-Ruhr

In het kader van het energie-efficiëntie- en klimaatbeschermingsnetwerk ChePap Rhein-Ruhr III wisselen 14 bedrijven uit de chemische en papierindustrie in Noordrijn-Westfalen informatie uit over thema’s rondom energie en efficiëntie, en ontwikkelen maatregelen om energie te besparen.

 

Maschinenraum

Het is tijd voor de volgende stap en daarom hebben wij ons aangesloten bij het innovatie-ecosysteem Maschinenraum – omdat je de toekomst beter samen kunt vormgeven. In deze alliantie van momenteel 30 Duitse middenstands- en familiebedrijven delen we onze ervaring en werken we samen aan de kansen en uitdagingen van veranderingsprocessen, bijvoorbeeld aan de digitale transformatie.

Het is tijd voor de volgende stap en daarom hebben wij ons aangesloten bij het innovatie-ecosysteem Maschinenraum – omdat je de toekomst beter samen kunt vormgeven. In deze alliantie van momenteel 30 Duitse middenstands- en familiebedrijven delen we onze ervaring en werken we samen aan de kansen en uitdagingen van veranderingsprocessen, bijvoorbeeld aan de digitale transformatie.

Lean & Green

In 2013 hebben wij ons aangesloten bij het non-profit initiatief ‘Lean + Green’ om ook in de magazijn- en logistieke sector ecologische kwesties op de kaart te zetten en de CO₂-uitstoot te verminderen. In dit kader werden bijvoorbeeld de diameter van de hulzen, de afmetingen van de verpakkingen en de hoogte van de pallets aangepast om het laadvolume van de vrachtwagens optimaal te benutten en zijn in samenwerking met onze klanten en de expediteurs principes ontwikkeld om lege ritten te vermijden.

In 2013 hebben wij ons aangesloten bij het non-profit initiatief ‘Lean + Green’ om ook in de magazijn- en logistieke sector ecologische kwesties op de kaart te zetten en de CO₂-uitstoot te verminderen. In dit kader werden bijvoorbeeld de diameter van de hulzen, de afmetingen van de verpakkingen en de hoogte van de pallets aangepast om het laadvolume van de vrachtwagens optimaal te benutten en zijn in samenwerking met onze klanten en de expediteurs principes ontwikkeld om lege ritten te vermijden.

Een speciaal partnerproject: natuurherstel van Finse veengebieden

Een van onze projecten ter bevordering van biodiversiteit richt zich op veengebieden als belangrijke CO2-buffers en habitat voor speciale dieren- en plantensoorten. In het verleden werden deze op veel plaatsen op aarde drooggelegd om extra land te creëren voor land- en bosbouw. Met onze pulpleverancier en partner UPM willen wij deze ontwikkeling tegengaan en daarom zullen wij samen een gebied van ongeveer vijf hectare in Finland, dat deels open en deels dun bebost is, in zijn oorspronkelijke veenachtige staat herstellen. In de komende drie jaar zullen in het gebied herstelmaatregelen worden uitgevoerd om het waterpeil te verhogen en zo de habitat voor in veengebied levende species te verbeteren. Op die manier creëren wij biotopen voor inheemse dieren en planten en leveren een bijdrage aan biodiversiteit en klimaatbescherming.

Een speciaal partnerproject: natuurherstel van Finse veengebieden

WWF


Het WWF is een van de grootste en meest ervaren natuur- en milieuorganisaties ter wereld en is actief in meer dan 100 landen. Het zet zich op duurzame wijze in voor de bescherming en het behoud van de natuurlijke fundamenten van het leven. Het WWF is ervan overtuigd dat gerecycled papier – zeker als het gaat om hygiënepapier – de verstandigste grondstof is. Het WWF en WEPA zijn daarom partners voor duurzaamheid en promoten het gebruik van gerecyclede vezels in hygiënepapier bij huismerken en bij WEPA mach m!t.

WWF

 

WWF


Het WWF is een van de grootste en meest ervaren natuur- en milieuorganisaties ter wereld en is actief in meer dan 100 landen. Het zet zich op duurzame wijze in voor de bescherming en het behoud van de natuurlijke fundamenten van het leven. Het WWF is ervan overtuigd dat gerecycled papier – zeker als het gaat om hygiënepapier – de verstandigste grondstof is. Het WWF en WEPA zijn daarom partners voor duurzaamheid en promoten het gebruik van gerecyclede vezels in hygiënepapier bij huismerken en bij WEPA mach m!t.

WWF

Daarnaast steunen wij het WWF bij het project ‘Middenloop Elbe’, dat mooi aansluit bij het vorige project ‘Wilde Mulde’. WEPA bevestigt zo zijn permanente steun in het projectgebied ‘Elbe-Mulde-Laagland’ en helpt het WWF erbij om een van de laatste grote ooiboscomplexen in Midden-Europa op lange termijn te behouden.

Het doel is om door herbebossing en natuurherstel het ooibos als habitat voor biodiversiteit en als bescherming tegen overstromingen te verbeteren.

Waar we in het kader van dit partnerschap erg veel waarde aan hechten is de continue dialoog met het WWF en om voortdurend verder te werken aan ons productassortiment voor wat betreft duurzame grondstoffen en efficiënte productieprocessen. Samen ontwikkelen we concrete maatregelen voor verbeteringen met het oog op een nog efficiënter en milieuvriendelijker beheer van hulpbronnen.

Contact Delen