05.02.2024 - Duurzaamheid

WEPA Group heeft zich nu verbonden aan het UN Global Compact initiatief

UN Global Compact is 's werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Het heeft als doel een wereldwijde beweging van duurzaam opererende bedrijven te mobiliseren om een duurzamere wereld te creëren.

De duurzaamheidsprincipes van WEPA zijn al gebaseerd op deze wereldwijd erkende principes.

Wat zijn de tien principes van UN Global Compact?

1. Bedrijven moeten de bescherming van internationaal uitgeroepen mensenrechten ondersteunen en respecteren; en

2. ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

3. Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven;

4. de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid en verplichte arbeid;

5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

6. de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

7.    Bedrijven moeten een op het voorzorgsbeginsel gebaseerde aanpak van milieuproblemen ondersteunen;

8. initiatieven nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en

9. de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

10.    Bedrijven moeten alle vormen van corruptie bestrijden, inclusief afpersing en omkoping.

Dr. Stefan Gräter, Group Director Sustainability: "Als pionier op het gebied van duurzaamheid is het onze verantwoordelijkheid om ecologische en sociale ontwikkeling op internationaal niveau te bevorderen. Onze betrokkenheid bij het UN Global Compact onderstreept deze verantwoordelijkheid en toont onze overtuiging dat toekomstige uitdagingen alleen overwonnen kunnen worden in gemeenschap met gelijkgestemde mensen."
 

Contact Delen