WEPA Ventures

Familiebedrijven gaan generaties lang mee. Start-ups bepalen toekomstige generaties. Beide - familiebedrijven en start-ups - willen zich etableren en een relevante impact hebben. Als Family-Venture-Capital-maatschappij ondersteunt WEPA Ventures [jonge/nieuwe] ondernemingen op dit pad.

Waar wij voor staan

Als Family-Venture-Capital-maatschappij laten wij ons leiden door onze kernwaarden respect, betrokkenheid en duurzaamheid – of dat nou bij het eerste telefoongesprek is of jaren na de exit. Aangezien wij bij het vormen en bevorderen van zinvolle partnerschappen een actieve rol op ons nemen, bepalen deze waarden elke afzonderlijke stap die wij nemen.

Respect

Menselijkheid, waardering, erkenning en tolerantie bepalen ons mensbeeld en ons handelen. Dit geldt zowel binnen de onderneming als in de omgang met alle externe partners. Navenant behandelen wij iedereen met precies die waardering die wij zelf verwachten.

Betrokkenheid

Samen en individueel spannen wij ons met veel elan in voor de doelstellingen van het familiebedrijf en van ons portfolio en behoeden wij de waarden ervan. Wij delen de verantwoordelijkheid voor het succes van WEPA Ventures start-ups en van ons familiebedrijf alsmede de verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle werknemers.

Duurzaamheid

Het doel van ons handelen is het behoud op lange termijn van WEPA als familiebedrijf. Daartoe zoeken wij in een op de lange termijn gerichte strategie een goed evenwicht tussen wat economisch noodzakelijk is en onze ecologische en sociale uitgangspunten. Zo dragen wij bij tot de opbouw van duurzame ondernemingen en bedrijfsmodellen.

Onze focus

Met de steun van de WEPA groep, een Europees, toekomstgericht familiebedrijf, investeren wij in heel Europa in bedrijven die zich in ontwikkeling bevinden, zowel direct als, afhankelijk van de situatie, indirect. Wij gaan partnerschappen met start-ups aan die het potentieel hebben om samen met ons de hygiëne-, gezondheids- en FMCG-sector te veranderen richting meer duurzaamheid en klantgerichtheid.

Dit is het WEPA Ventures team. Laten we met elkaar praten.

Portfolio & Partners

Contact Delen