Ons fundament

Wij handelen volgens onze waarden, nemen de belangen van stakeholders serieus en dragen zorg voor het welzijn van mens en milieu, waarbij we verder gaan dan de wettelijke vereisten.

Het fundament van onze WEPA duurzaamheidsstrategie garandeert dat wij de belangen van alle stakeholders serieus nemen, waardegericht handelen en ons inzetten voor mens en milieu op een manier die verder gaat dan de wettelijke vereisten. Geëngageerde en gekwalificeerde werknemers zijn onze belangrijkste succesfactor. Daarom willen wij onze bijna 4.000 medewerkers op 13 Europese locaties, allemaal actief voor de WEPA groep, de beste plaats bieden voor hun talenten en vaardigheden, hun persoonlijke ontwikkeling en om samen te werken. We hebben dit verankerd in ons strategieprogramma ‘Perform & Transform – WEPA 2023’, met ‘Best place to work’ als doel van de transformatie. Op die manier willen we onze positie als verantwoordelijke en aantrekkelijke werkgever blijvend versterken en uitbouwen. Centraal staan hierbij in eerste instantie de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en het opbouwen van een veelzijdige, stimulerende en motiverende werkomgeving. Onze medewerkers staan garant voor de hoogste productkwaliteit, die wij naadloos waarborgen via ons kwaliteitsmanagement. Als familiebedrijf hechten wij daarnaast veel waarde aan partnerships op de lange termijn, evenals aan de garantie dat in de hele productieketen aan onze hoge eisen en normen wordt voldaan.

Veiligheid en gezondheid op het werk

Onze doelstellingen en ambities

Sinds 2018 hebben we het aantal arbeidsongevallen met 30% verminderd. Wij verplichten ons ertoe de gezondheid en veiligheid van onze werknemers zonder compromissen te waarborgen:

  • Certificering van alle locaties volgens ISO 45001
  • Wij streven naar nul arbeidsongevallen en een jaarlijkse reductie van de LTIR* met 10 %.

*Lost time injury Rate – aantal ongevallen met verzuim

Productveiligheid

Onze doelstellingen en ambities

Onze producten voldoen aan de hoogste productveiligheidsnormen. Op die manier dragen wij bij tot de bescherming van het milieu en de gezondheid van de consument.

  • Wij verplichten ons ertoe potentieel schadelijke inhoudsstoffen die de wettelijke grenswaarden overschrijden, continu te vermijden, te verminderen of te vervangen.
  • Wij zijn transparant over alle gebruikte inhoudsstoffen.

‘Best place to work’

Onze doelstellingen en ambities

Uiterlijk in 2023 willen we onder meer het volgende hebben bereikt:

  • Een rating van > 4 bij de Engagement Index*
  • Externe werkgeversbeoordeling (Kununu-rating > 4)
  • Trainingsmaatregelen voor 100 % van de werknemers
  • Implementatie van > 50 % van de maatregelen van het ‘Charta der Vielfalt’**

* Gebaseerd op een beoordeling door een extern instituut volgens een internationaal erkende methode.

** Het ‘Charta der Vielfalt’ is een diversiteitshandvest waarin de ondertekenaar zichzelf ertoe verplicht, zich in te zetten voor het bevorderen van gelijke kansen voor alle werknemers.

Transparantie van de productieketen

Onze doelstellingen en ambities

  • Alle leveranciers gaan akkoord met de waarden, de gedragscode van WEPA en de Europese richtlijn inzake de zorgvuldigheidsplicht binnen de productieketen.
  • Uiterlijk in 2025 controleren wij 100% van de leveranciers met een hoog risico.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze doelstellingen en ambities

Wij nemen onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en onze directe buren en steunen projecten op het gebied van sport- en cultuurbevordering, sociale dienstverlening en liefdadigheidsprojecten. In de toekomst willen we onze betrokkenheid samen met de WEPA Stiftung uitbreiden en zullen we mensen voorlichten over onderwerpen rondom hygiëne en het milieu.

Onze partners

Onze partners

Een vertrouwelijke samenwerking met externe partners hebben wij als duurzaam familiebedrijf altijd als vanzelfsprekend beschouwd.

Samen zetten we ons in voor milieu- en sociale projecten en selecteren we zorgvuldig welke partnerships onze integrale benadering van duurzaamheid ondersteunen. Door deze dialoog ontwikkelen wij ons voortdurend verder en kunnen wij met onze inzet zaken die wij belangrijk vinden positief veranderen. Al doende leren en profiteren we van elkaar – ten gunste van mens en milieu.

LEES MEER

WEPA Gedragscode

De WEPA-gedragscode vat de basisovertuigingen en -waarden samen die kenmerkend zijn voor het familiebedrijf WEPA en hoe de medewerkers van de WEPA Group zich in de meest uiteenlopende situaties conform kunnen gedragen. De gedragscode maakt deel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de onderneming. U kunt het document hier downloaden.

Download nu!
 WEPA Gedragscode

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen