Innovatieve assortimentuitbreiding
WEPA Duurzaamheidsverslag 2022 ↓

Innovatieve assortimentuitbreiding

New Business Areas: duurzaamheid staat voorop

Duidelijke duurzaamheidscriteria en klant- en consumentgericht denken staan centraal bij alle assortimentsuitbreidingen en innovatieactiviteiten van de WEPA groep en dragen bij aan de positionering van WEPA als koploper in duurzame hygiëneoplossingen. Innovaties leveren een belangrijke bijdrage aan het vermogen van WEPA om zich staande te houden in een dynamische marktomgeving. Omdat innovaties en duurzaamheid gericht zijn op het vinden van antwoorden voor de dringende uitdagingen van de samenleving en het milieu. Voor de uitbreiding van het product- en dienstenassortiment van WEPA is onder andere de Business Unit ‘New Business Areas’ verantwoordelijk. Doelgericht opgezette ressorts zoals WEPA Ventures, het innovatieplatform FutureLab, alsmede samenwerkingsverbanden en duurzame investeringsactiviteiten, scheppen de voorwaarden voor een innovatieve en op duurzaamheid gerichte uitbreiding van ons assortiment.

Wij breiden ons bestaande productassortiment uit om de grootste leverancier van duurzame hygiëneoplossingen in Europa te zijn.

Winstgevend op lange termijn door duurzaamheid. Alleen ecologisch en sociaal duurzame innovaties en bedrijfsmodellen maken een degelijke economische winstgevendheid op lange termijn mogelijk. Daar zijn we van overtuigd. Daarom is de focus bij WEPA volledig gericht op duurzaamheid als het gaat om de uitbreiding van het assortiment en om onderzoek en ontwikkeling.

 

 

Succesvol op lange termijn door van duurzaamheid consequent een speerpunt te maken

WEPA heeft in 2022 een verplichte duurzaamheidsbeoordeling ingevoerd voor alle investeringen. Daarbij wordt gekeken naar de ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en de onderneming en omvat een analyse van potentiële ESG-risico's. De duurzaamheidsbeoordeling is een vast onderdeel binnen de processen van de verschillende bedrijfsonderdelen: alvorens een beslissing over een investering te nemen wordt de duurzaamheidsbeoordeling doorlopen. Het resultaat van de beoordeling is een van de uitgangspunten voor de besluitvorming over onze investeringen. Aan deze duurzaamheidsbeoordeling is ook onze doelstelling voor de assortiments- uitbreiding gekoppeld. Met deze aanpak geven wij duidelijk blijk van onze overtuiging dat succes op lange termijn als onderneming en een degelijk bedrijfsmodel alleen mogelijk zijn met duurzame oplossingen.

Onze doelstellingen en ambities

Wij verplichten ons ertoe om met onze assortimentsuitbreiding een maatschappelijke meerwaarde te creëren.

  • 100 % van de investeringsbeslissingen wordt via een verplichte duurzaamheidsbeoordeling geëvalueerd.
  • 100 % van de investeringen* creëert een positieve waarde voor de samenleving en heeft geen significante of uitsluitend gemanagede ESG-risico's.

*: bij M&A, joint ventures en venture-activiteiten wordt het geïnvesteerde kapitaal voor het bereiken van de doelstelling bekeken. Bij inhouse ontwikkelingen m.b.t. de assortimentsuitbreiding worden de ontwikkelingsbudgetten voor het bereiken van de doelstellingen bekeken.

WEPA VENTURES

WEPA VENTURES

Start-up investeringen ondersteunen het duurzame transformatieproces

Wij willen ons succesvol positioneren voor de toekomst. Daarom investeren wij met onze Family-Venture-Capital-tak WEPA Ventures in start-up-ondernemingen en -oprichters die hun bedrijfsmodel baseren op investeringen en technologieën die circulaire-economieprocessen mogelijk maken, en die innovatie zakelijke ideeën hebben over de waardeketen, met name op het vlak van groene energie en water. Verder zijn alternatieve verpakkingsoplossingen en duurzame vezels relevant voor WEPA Ventures.

lees meer

WEPA’s nieuwe beoordelingstool – duurzaamheid en innovatie

Eén vraag motiveert ons bij WEPA in het bijzonder: Hoe kunnen we de thema’s innovatie en duurzaamheid combineren?

Daarom onderzoeken we elke dag innovatieve oplossingen en uitbreidingen van ons portfolio die ons begeleiden op ons toekomstgerichte pad. Eén daarvan is onze ESG-beoordelingstools.

lees meer
WEPA’s nieuwe beoordelingstool – duurzaamheid en innovatie

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen