21.02.2023 - Duurzaamheid Bedrijven

WEPA’s nieuwe beoordelingstool – duurzaamheid en innovatie

 

Eén vraag motiveert ons bij WEPA in het bijzonder: Hoe kunnen we de thema’s innovatie en duurzaamheid combineren?

Voor ons is het duidelijk: innovaties dragen bij aan ons doel om in onze branche de nummer 1 te worden op het gebied van duurzaamheid.

 

Daarom onderzoeken we elke dag innovatieve oplossingen en uitbreidingen van ons portfolio die ons begeleiden op ons toekomstgerichte pad. We zijn met name erg trots op de inzet van onze medewerkers, die samen aan duurzame en toekomstgerichte oplossingen werken.

 

Een van hen is Leonie Rösnick, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze ESG-beoordelingstools. We vroegen haar naar haar werk: “ESG staat voor Environment, Social and Governance en staat dus voor de allesomvattende eigenschappen van duurzaamheid. Alleen door ons te richten op ecologisch en sociaal duurzame innovaties en bedrijfsmodellen kunnen we op de lange termijn economisch succesvol zijn en een positieve bijdrage leveren. Daarom zetten we bij de uitbreiding van ons portfolio vol in op duurzaamheid.

 

Met de ontwikkelde tool is het mogelijk om innovaties te evalueren, bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe producten of venturing (‘verwijst naar verschillende organisatorische benaderingen die grotere bedrijven kiezen met als doel het veiligstellen van groei door innovatie’). Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen die moeten worden genomen om risico’s te vermijden en de kansen die investeringen bieden zo goed mogelijk te benutten.

 

Ik ben bijzonder trots op de acceptatie en interesse van de deelnemende WEPA business units ‒ zoals New Business Areas ‒ die de beoordeling in hun processen integreren. Zo kunnen we samen op actieve wijze een langdurig winstgevende en dus duurzame portefeuille-uitbreiding bij WEPAbevorderen.”

 

Parallel aan de implementatie van de ESG-beoordelingstool hebben we onszelf doelen gesteld op dit gebied. WEPA heeft zich ertoe verplicht toegevoegde waarde voor de samenleving te creëren met de uitbreidingen van haar portfolio. Concreet betekent dit:

• 100% van de investeringsbeslissingen wordt geëvalueerd door middel van een duurzaamheidsbeoordeling.

• 100% van de investeringen* creëert een positieve waarde voor de samenleving en heeft geen significante of uitsluitend gemanagede ESG-risico’s.

 

Duurzaamheid speelt bij WEPA al sinds de oprichting een zeer belangrijke rol. Met onze 4+1 duurzaamheidsstrategie volgen we een ambitieus pad. Meer hierover vindt u hier.

 

 

* Bij fusies en overnames, joint ventures en venture-activiteiten wordt het geïnvesteerde kapitaal in aanmerking genomen voor het behalen van de doelstelling. Bij in-house ontwikkelingen in het kader van portfolio-uitbreiding wordt gekeken naar de ontwikkelingsbudgetten om de doelstellingen te verwezenlijken.

 

 

Contact Delen