Ecologische performance van onze productie
WEPA Duurzaamheidsverslag 2020 ↓

Ecologische performance van onze productie

Wij streven naar CO2-neutraliteit, een duurzame watervoetafdruk en wij volgen de Zero-Waste-aanpak.

Wij willen tegen 2040 klimaatneutraal zijn en hebben onszelf in het kader van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) tot 2030 een met 1,5°C verenigbare doelstelling gesteld. Deze doelstelling voorziet in een vermindering van -52% CO2eq tegen 2030 in de scopes 1, 2 en 3. Onze klimaatdoelstellingen gaan gepaard met voortdurende efficiëntieverbeteringen en een toenemend gebruik van groene energie. Op basis van het WWF-Water-Stewardship-project zullen wij uiterlijk in 2030 het waterrisico verminderen en concrete waterdoelstellingen vastleggen. Uiterlijk in 2025 zullen wij 100% van het productieafval recyclen in de vorm van materiaal of energie. Daarbij maximaliseren we de recycling van materiaal.

Bovendien is de WEPA Group gecertificeerd volgens ISO 14001 en ISO 50001. Dat onderbouwt onze betrokkenheid voor milieukwesties in het algemeen en onze zorgvuldige omgang met de hulpbron energie in het bijzonder.

Actief tegen klimaatverandering

Onze doelstellingen en ambities

SBTi 1,5°C doelstelling

Reductie van de CO2 uitstoot voor 2030:

-52,5% CO2eq uitstoot/t in scopes 1 & 2*

-52,5% CO2eq uitstoot/t in scope 3*

Bereiken van het doel wordt ondersteund door:

+10% energie-efficiëntie

* Referentiewaarde: eindproducten + verkochte halfproducten + verkochte DIP

Circulaire economie bij WEPA

Onze doelstellingen en ambities

  • 100% hergebruik van materiaal of energie uit productieafval in uiterlijk 2025
  • Maximalisering van recycling als materiaal en minimalisering van recycling als energie

Systematisch waterbeheer

Onze doelstellingen en ambities

  • Reductie van het waterrisico uiterlijk in 2030
  • Het meetbare doel hiervoor wordt momenteel samen met het WWF ontwikkeld

Meer informatie hier: Duurzaam waterbeheer bij WEPA

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen