Ecologische performance van onze productie
WEPA Duurzaamheidsverslag 2020 ↓

Ecologische performance van onze productie

Wij streven naar CO2-neutraliteit, een duurzame watervoetafdruk en wij volgen de Zero-Waste-aanpak.

Uiterlijk in 2040 willen wij klimaatneutraal zijn en voor uiterlijk 2030 stellen we onszelf een 1,5°C-compatibel doel. Momenteel controleert de Science Based Targets initiative (SBTi) onze reductiedoelstelling van -52% CO2eq voor 2030 wat betreft de scopes 1, 2 en 3. Onze klimaatdoelstellingen gaan gepaard met voortdurende efficiëntieverbeteringen en een toenemend gebruik van groene energie. Op basis van het WWF-Water-Stewardship-project zullen wij uiterlijk in 2030 het waterrisico verminderen en concrete waterdoelstellingen vastleggen. Uiterlijk in 2025 zullen wij 100% van het productieafval recyclen in de vorm van materiaal of energie. Daarbij maximaliseren we de recycling van materiaal.

Actief tegen klimaatverandering

Onze doelstellingen en ambities

SBTi 1,5°C doelstelling*

Reductie van de CO2 uitstoot voor 2030:

-52,5% CO2eq uitstoot/t in scopes 1 & 2**

-52,5% CO2eq uitstoot/t in scope 3**

Bereiken van het doel wordt ondersteund door:

+10% energie-efficiëntie

*Bij het sluiten van de redactie voor dit verslag bevond ons doel zich nog in de evaluatiefase door het SBTi.

** Referentiewaarde: eindproducten + verkochte halfproducten + verkochte DIP

Circulaire economie bij WEPA

Onze doelstellingen en ambities

  • 100% hergebruik van materiaal of energie uit productieafval in uiterlijk 2025
  • Maximalisering van recycling als materiaal en minimalisering van recycling als energie

Systematisch waterbeheer

Onze doelstellingen en ambities

  • Reductie van het waterrisico uiterlijk in 2030
  • Het meetbare doel hiervoor wordt momenteel samen met het WWF ontwikkeld

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen