"Duurzaam waterbeheer is voor WEPA al vele jaren een item. Voor ons is duurzaamheid geen trend die van de ene dag op de andere is ontstaan, maar iets dat stevig verankerd is in het bedrijfs-DNA."

 

 

De betekenis van water voor WEPA en het belang van de World Water Week

 

Mijn interview met Katrin Krücke,
Sustainability Manager Technology, WEPA

Augustus 2022

door Katharina Radloff | Digital Communications Manager, WEPA

 

Beste lezers,

De zomer is droog en de natuur heeft het erg moeilijk. Duurzaam gebruik van water is belangrijker dan ooit. Dit belangrijke onderwerp houdt ook Katrin Krücke bezig. Bij WEPA is het haar dagelijkse kost.

 

Hallo Katrin, vertel ons eens iets over jezelf en over je rol bij WEPA.

Ik ben 37 jaar en werk sinds 2009 bij WEPA. Ik heb daar al verschillende posities doorlopen. Ik ben ‘opgegroeid’ in de operationele tak van de fabriek - daar ben ik destijds begonnen als laboratoriummanager en heb me verder ontwikkeld tot de bedrijfsleiding. Tussendoor ben ik twee keer met ouderschapsverlof gegaan en nuondersteun ik sinds november 2021 het Sustainability team. Daar ben ik verantwoordelijk voor de twee actiepunten Future Fibres en Operational Efficiency Uit onze duurzaamheidsstrategie. Wat voor ons vooral belangrijk is zijn energie- en CO2-reductie en een duurzame water-voetafdruk.

Bedankt. Kun je ons misschien uitleggen welke betekenis water heeft voor WEPA?

Wij opereren in een water-intensieve branche. Zonder water zouden wij onze hygiëneproducten, die zo essentieel zijn voor onze consumenten, niet kunnen produceren. Water is bij onze productie bijzonder belangrijk voor het oplossen van de vezels en ook als dragermateriaal tijdens het hele productieproces.

Spannend! Wat betekent duurzaamheid concreet voor WEPA met betrekking tot water?

De grondstof water wordt steeds schaarser. In onze fabrieken proberen wij al vele jaren de hoeveelheid water in de waterkringlopen zeer gering te houden en het water zo intensief mogelijk te zuiveren. Niet alleen om aan de wettelijke vereisten te voldoen, maar vooral om het water op een grondstof-besparende manier te gebruiken. Daarom kunnen we het water met een zeer goede kwaliteit ofwel rechtstreeks lozen ofwel afvoeren naar de waterzuiveringsinstallatie, waar het verder wordt behandeld. Op die manier zorgen wij ervoor dat een groot deel van het water dat wij onttrekken kan worden teruggevoerd naar de riviergebieden of waterwingebieden, en kunnen wij het verse water gebruiken voor onze productieprocessen.

Dat klinkt heel goed doordacht. Heeft de droge zomer van dit jaar hier iets mee te maken?

Nee, duurzaam watermanagement is voor WEPA al jarenlang een item. Voor ons is duurzaamheid geen trend die van de ene dag op de andere is ontstaan, maar iets dat stevig verankerd is in het bedrijfs-DNA.

Okay. En wat doen jullie precies om dit te realiseren?

Bij de productie met oud papier proberen we bijvoorbeeld om het proceswater in de materiaalvoorbereiding te laten om met minder vers water bij de papiermachines toe te kunnen. We gebruiken hoger geconcentreerd materiaal dat we weer verdunnen met vers water. Op die manierkunnen we het vervuilde kringloopwater langer in de kringloop laten circuleren, waar het niet stoort.

Wat doet WEPA nog meer voor de waterbescherming?

Sinds vorig jaar hebben wij samen met het Duitse Wereldnatuurfonds een groot project opgezet op het gebied van Water Stewardship. Hierbij gaat het om waterrisico's van wereldwijde locaties. Wij zijn ons ervan bewust dat wij als intensieve watergebruikers niet alleen worden blootgesteld aan waterrisico's, zoals droogte of overstromingen, maar door onze waterconsumptie ook zelf een risico vormen voor riviergebieden. Wij kijken heel goed naar beide kanten en nemen onze verantwoordelijkheid. Het doel dat wij ons hier samen met het Wereldnatuurfonds hebben gesteld is binnenkort te lezen in ons volgende duurzaamheidsverslag. Als toekomstgerichte onderneming hechten wij er veel waarde aan om verantwoordelijkheid te nemen die verder reikt dan onze vestigingen. Zo helpen wij bijvoorbeeld om binnen gezamenlijke projecten met partners riviergebieden en biodiversiteit te beschermen.

 

Dat klinkt echt goed. Is er een project of partnerschap dat je bijzonder na aan het hart ligt?

Ja, in elk geval het partnerschap met het Wereldnatuurfonds, want we werken niet alleen samen op het gebied van waterrisico of Water Stewardship, maar ook van biodiversiteit. Een goed voorbeeld hiervan is ons gezamenlijke project bij de middenstroom van de Elbe. Een ander mooi voorbeeld is het project met onze partner UPM. Hierbij gaat het om een veenlandherstel in Finland. Dit is geweldig omdat veengebieden niet alleen een positieve invloed hebben op de biodiversiteit, maar in principe op het hele klimaat. Alle veengebieden ter wereld beslaan samen slechts 3% van het aardoppervlak - maar ze absorberen twee keer zoveel CO2 als alle bossen op aarde! Dit is echt ongelooflijk!

 

Bedankt voor dit inzicht. Verklap ons eens wat de World Water Week precies inhoudt.

De World Water Week, die al 30 jaar geleden werd gelanceerd door het in Stockholm gevestigde International Water Institute, dient om nieuwe manieren van watermanagement te verkennen en om de grootste uitdagingen van de mensheid op het gebied van water aan te pakken - van voedselzekerheid en gezondheid tot landbouw, technologie, biodiversiteit en klimaat. Het motto van dit jaar luidt ‘Seeing the Unseen: The Value of Water’. Voor mij is het een treffend motto omdat wij als mensen maar langzaam beseffen hoe belangrijk de effecten van het klimaat op het water zijn. Of het nu privé is of bij WEPA: ik zie steeds meer voorbeelden die mij bewust maken van het belang van water en het duurzame gebruik ervan. Als je naar je eigen tuin kijkt, wordt de droogte duidelijk. Het gazon is bruin en de bomen zijn droog, eikels vallen van de takken, ofschoon ze nog niet rijp zijn. De natuur heeft stress en heeft water nodig. Maar de industrie lijdt ook: sommige leveranciers moesten hun productie zelfs gedeeltelijk staken.

Dat is echt schrikbarend.

Absoluut. WEPA heeft zich altijd ingezet voor duurzaamheid en duurzaam watermanagement. Voor ons is dit geen trend waar wij op zijn gedoken omdat de media er veel over berichten. Het uitwerken van onze doelstellingen met het Wereldnatuurfonds nam meer dan twee jaar in beslag - dat ging niet over één nacht ijs maar was een weloverwogen proces dat onze duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunde.

Zullen hier bewuste veranderingen uit voortvloeien?

Dit jaar besteden we binnen WEPA veel aandacht aan de onderlinge communicatie. Locatie-overschrijdende meetings moeten hiervoor de weg vrij banen. Hier kunnen de verschillende locaties gezamenlijk kritisch naar elkaar en naar zichzelf kijken, ideeën uitwisselen en oplossingen vinden. Voor ons gaat het er niet alleen om water te besparen, maar om in het kader van Water Stewardship verder te denken op economisch, ecologisch en sociaal niveau. Wij doen dit in samenwerking met de plaatselijke industrie, die ook langs de riviergebieden zit, maar ook met de bevolking.Deze onderlinge uitwisseling is trouwens een wens die afkomstig is van meerdere fabrieken. Ik vind het geweldig dat er zoveel belangstelling is en dat mensen samen nieuwe wegen willen inslaan. Niet omdat het moet, maar omdat men het wil. Voor mij is dat precies hetgeen WEPA uitmaakt.

Beste Katrin, hartelijk dank voor je tijd en voor dit interessante gesprek.

 

 

Contact Delen