22.12.2023 - Duurzaamheid

Natuurbeschermingswerk aan de Mittlere Elbe: hoe WEPA en het WWF het milieu beschermen

Al sinds 2017 werken WWF Duitsland en WEPA samen aan verschillende projecten en initiatieven. Want de focus ligt niet alleen op de productie van hygiënepapier, maar ook op het beschermen van het milieu. WEPA ondersteunt daarom enthousiast het natuurherstel van de bedreigde rivieroevers van de Elbe. Als onderdeel van het federale financieringsprogramma Blaues Band Deutschland worden er maatregelen geïmplementeerd om de huidige tekortkomingen te verhelpen en het landschap op lange termijn te beschermen. Vooral bedreigde zachthoutooibossen langs rivieroevers staan hierbij centraal. Hieronder geven we je graag een kijkje in onze huidige projecten.

Wat we sinds onze laatste update hebben bereikt:

1. Start van het grootschalige project Blaues Band Deutschland

Een onderzoek naar de haalbaarheid van het herstel van natuurlijke locaties voor zachthoutooibossen nabij de Elbe leidde eind mei tot de goedkeuring door het Bundesamt für Naturschutz en tot de officiële indiening van het grootschalige project Blaues Band Deutschland. Het project moet in 2023 van start gaan. Het onderzoek heeft eraan bijgedragen dat de projectaanvraag op het vlak van haalbaarheid, het in aanmerking komen voor goedkeuring en de financiële planning kon worden afgerond.

2. Oprichting van een moederbestand van zeldzame wilgensoorten

Samen met de beschermde tuin van het Biosfeerreservaat Mittelelbe zijn we begonnen met de opkweek van een groep zeldzame wilgensoorten. Daarbij werden de overgebleven plekken waar deze zeldzame wilgensoorten nog groeien vastgelegd en werden de eerste stekken verzameld voor de kweek.

3. De natuurgerichte bossen van morgen: bosomvorming van dennenbos naar soortenrijk gemengd loofbos

In de herfst van 2023 beginnen we met het transformeren van ongeveer 1,5 hectare monoculturele dennenbossen naar gemengde loofbossen met een rijke variatie. Bomen zoals zomereiken, winterlindes en haagbeuken zullen een thuis bieden aan veel waardevolle inheemse dieren. We beschermen de jonge bomen met een afrastering tegen wildvraat en houden ze vijf jaar lang in de gaten. Op deze manier willen we een stabiel, natuurlijk bos creëren dat zich aan toekomstige omstandigheden kan aanpassen.

4. Wilde katten in de bossen van de Mittlere Elbe

Dit jaar hebben we opnieuw wilde katten in de regio gespot met de wildcamera. Zulke ontdekkingen zijn fascinerend. Maar zonder wetenschappelijke observatie blijven ze echter vaak onopgemerkt. Ons doel is om de habitat van wilde katten te behouden en de populatie van deze bedreigde diersoort te beschermen.


Daarnaast werd een groot aantal milieueducatie-evenementen georganiseerd met verschillende groepen uit de regio over de onderwerpen “De riviervlakte als habitat”, “Milieuvriendelijke papierproductie” en “De toestand van de bossen en duurzame bosbouw” binnen het projectgebied. Met de steun van WEPA kunnen soortgelijke activiteiten in de toekomst vaker plaatsvinden. In de voorbije projectjaren was het hierdoor mogelijk om ongeveer 20 evenementen met meer dan 350 deelnemers te organiseren. Tijdens een gezamenlijke boomplantactie in november 2023 konden medewerkers van WEPA de schoonheid en het grote belang van de natuur ter plekke in eigen persoon ervaren. Er zijn 150 zaailingen van loofbomen geplant en de reeds geplante boompjes zijn voorzien van groeikokers ter bescherming. Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan bestaande en nieuwe nestkasten. Ter plekke was duidelijk te zien wat WEPA en WWF Duitsland al hebben bereikt aan de Mittlere Elbe en welke stappen nog op stapel staan om het milieu duurzaam te beschermen. 

Contact Delen