Duurzaam hygiënepapier-assortiment
WEPA Duurzaamheidsverslag 2021 ↓

Duurzaam hygiënepapier-assortiment

Het is onze ambitie, het meest duurzame assortiment aan hygiënepapier aan te bieden, om onze klanten te helpen bij hun succes.

Om dit te bereiken hebben wij een beoordelingssysteem ontwikkeld dat nu geïmplementeerd wordt. Met dit uitgangspunt hebben wij ons hele hygiënepapier-assortiment beoordeeld op duurzaamheidsaspecten. De resultaten kunnen worden gebruikt om mogelijkheden voor de duurzame verdere ontwikkeling van ons assortiment vast te stellen en om op transparante wijze met onze klanten te communiceren over hoe zij hun productassortiment milieuvriendelijker kunnen maken. Waar we momenteel ook veel aandacht aan besteden zijn innovatieve verpakkingsoplossingen. Hiervoor hebben we ons onder meer ten doel gesteld om uiterlijk in 2025 voor 60% van ons verpakkingsmateriaal gerecycled materiaal te gebruiken en jaarlijks 8.000 ton primaire kunststoffen bij onze verpakkingen te besparen.

Duurzame producten voor gezamenlijk succes

De Sustainable Portfolio Compass van WEPA bekijkt aspecten van de hele waardeketen: ruwe grondstoffen, milieueffecten bij productie, verpakking, logistiek, productgebruik en certificaten en labels die bij het product horen.

Afhankelijk van het resultaat worden de producten verdeeld in vier beoordelingscategorieën: Producten met een lage duurzaamheidsperformance vallen in het segment ‘Deviator’, ‘Observer’-producten worden gekenmerkt door een solide duurzaamheidsstandaard en producten in het ‘Driver’-segment hebben een bovengemiddelde duurzaamheidsperformance en zijn de motor van onze marktambities. De lat wordt nog hoger gelegd door producten in de topcategorie ‘Pioneer’. De Sustainable Portfolio Compass werd ontwikkeld in samenwerking met een externe partner en op basis van wetenschappelijke analyses en jarenlange markt- en productkennis.

 

 

 

 

 

Onze doelstellingen en ambities

WEPA is de nummer één partner voor het meest duurzame hygiënepapier. Wij ondersteunen onze klanten bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen en maken het leven van onze verbruikers een stukje duurzamer.

  • 60 % van onze omzet behalen we uiterlijk in 2025 met producten in de twee segmenten ‘Driver’ en ‘Pioneer’.
  • Wij evalueren nieuwe producten vóór hun marktintroductie op basis van de Sustainable Portfolio Compass.
  • Producten in het ‘Deviator’-segment worden zo verder ontwikkeld dat ze een hogere duurzaamheidsperformance vertonen of ze worden stopgezet.
  • De Sustainable Portfolio Compass zullen we de komende maanden extern laten valideren.

Duurzame verpakking

Bij een duurzaam product hoort een grondstofbesparende verpakking.

Nu al: 100 % van onze verpakkingen is recyclebaar of herbruikbaar.

Uiterlijk in 2025:

  • 60% van ons verpakkingsmateriaal bestaat uit gerecycled materiaal.
  • Verhoging van de jaarlijks bespaarde hoeveelheid primaire kunststoffen in verpakkingen tot 8.000 ton.

 

Naar de andere actiepunten van onze duurzaamheidsstrategie

Contact Delen