“Ons doel is om onze producten zo duurzaam mogelijk te maken en onze klanten de meest duurzame opties te kunnen bieden – omdat ze net zoveel waarde hechten aan duurzaamheid als wij.”

 

 

Het belang van duurzaamheid bij het hygiënepapierportfolio van WEPA

 

Mijn interview met Lara Gößmann | Sustainability Manager bij WEPA

door Katharina Radloff | Digital Communications Manager, WEPA

Maart 2023

Beste lezers,

Of het nu gaat om klanten of eindgebruikers – waar het onze producten betreft, ligt de focus steeds meer op duurzaamheid. Bij WEPA zijn we hier erg blij mee, want duurzaamheid is altijd een van onze drie kernwaarden geweest. Dit belangrijke thema houdt ook Lara Gößmann, Lindie Feuler en Jan-Niklas Möller bezig, die er bij WEPA dagelijks mee aan de slag gaan.

 

Katharina Radloff: Hallo Lara. Kun je jezelf kort voorstellen voordat we het gaan hebben over het Sustainable Portfolio Compass? Kun je beginnen met uitleggen waarom we dit eigenlijk hebben ontwikkeld?

Lara Gößmann:Hoi Katharina. Ja natuurlijk, met plezier. Mijn naam is Lara Gößmann en sinds december 2021 maak ik bij WEPA deel uit van het duurzaamheidsteam. Ik houd me bezig met het portfolio duurzaam hygiënepapier, waar we het Sustainable Portfolio Compass voor hebben ontwikkeld.

Waar het daar precies om gaat? We hebben nagedacht over hoe we het hygiënepapierportfolio van onze klanten konden analyseren met het oog op bepaalde duurzaamheidsaspecten. Zo kunnen we laten zien op welk vlak er mogelijkheden zijn om producten nog duurzamer te maken. Om die reden hebben we het Sustainable Portfolio Compass ontwikkeld. Nu kunnen we samen met onze klanten om tafel gaan zitten en zeggen: “Hé, jouw portfolio presteert op dit moment zus en zo. We hebben de volgende suggesties voor verbetering. Laten we samen eens kijken met welke veranderingen aan de producten we dingen kunnen verbeteren.” Ons doel is om onze producten zo duurzaam mogelijk te maken en onze klanten de meest duurzame opties te kunnen bieden ‒ omdat ze net zoveel waarde hechten aan duurzaamheid als wij. Met het Compass kunnen we nu systematisch onze producten op duurzaamheidscriteria beoordelen.

Jan-Niklas Möller: Hallo allemaal. Ik ben bij WEPA in het duurzaamheidsteam verantwoordelijk voor de thema’s Data Management en Controlling.

Met het Compass kunnen we nu een volgende stap zetten ten aanzien van de levenscyclus van producten en verschillende criteria vergelijkbaar maken en systematisch beoordelen. Op deze wijze kunnen we direct in kaart brengen waar verbeteringen mogelijk zinvol zijn. Dus als we zien dat een product goed of minder goed presteert op het gebied van duurzaamheidsperformance, kunnen we ons op basis daarvan de vraag stellen: Waar kunnen we beginnen met het verbeteren van het product? Betreft het bijvoorbeeld een pulpproduct dat wellicht kan worden omgezet naar recycling? Is het mogelijk om af te zien van het gebruik van bleekmiddel? Is het mogelijk om te beginnen bij de verpakking?

Lara Gößmann: We gaan dusdanig te werk dat de producten uiteindelijk in vier segmenten worden ingedeeld. We hebben daartoe een grafiek gemaakt waarin je de vier segmenten op eenvoudige wijze kunt onderscheiden. Producten met een ondergemiddelde duurzaamheidsperformance noemen we “Deviator”, “Observer”-producten worden gekenmerkt door een solide duurzaamheidsstandaard en producten in het “Driver”-segment hebben een bovengemiddelde duurzaamheidsperformance en drijven onze ambities in de markt aan. Producten in de topcategorie “Pioneer” zetten nieuwe standaarden neer.

In dit kader hebben we onszelf het volgende doel gesteld: om tegen 2025 60% van onze omzet uit producten uit de twee hoogste segmenten ‒ Pioneer en Driver ‒ te halen.

 

Katharina Radloff: Spannend! Waarom spreek je eigenlijk van “Compass”? Ik vroeg het me gewoon af. Als ik aan een “kompas” denk, is dat voor mij iets waarmee ik me kan oriënteren. Daarom zou de vraag voor mij zijn: Is dit zo bedacht dat klanten zich ermee kunnen oriënteren?

Lara Gößmann: Precies. We wilden tot een benaming komen die, zoals je zelf net al zei, een kijkje achter de schermen van dit beoordelingssysteem geeft. Dus ja, het heet “Sustainable Portfolio Compass” omdat het ons en onze klanten een mogelijkheid moet geven om zich te oriënteren. Zo kunnen we aansturen op het doel dat we onszelf hebben gesteld en echt precies zien waar we nog puntjes op de i moeten zetten om producten duurzamer en beter te maken.

Lara Gößmann in gesprek met Christopher Andrießen, Head of Marketing DACH & Poland van onze Business Unit Consumer. Onze “mach m!t”-producten zijn Driver- en Pioneer-producten.

 

Katharina Radloff: OK. A jak Twoim zdaniem wpływa to na przyszłość firmy WEPA?

Lara Gößmann: Ogólnie rzecz biorąc, zrównoważony model biznesowy staje się coraz częściej jedynym ekonomicznie skutecznym i trwałym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś to już idzie w parze – ekologia, kwestie społeczne i sukces ekonomiczny są ściśle powiązane i wzajemnie zależne. Zrównoważony rozwój staje się coraz częściej warunkiem sukcesu ekonomicznego.

W firmie WEPA zrównoważony rozwój był zawsze częścią naszego DNA, dlatego uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani w tym zakresie. Kompas Zrównoważonego Asortymentu jest kolejnym narzędziem, które sprawia, że znajdujemy się w jeszcze lepszej pozycji.

Realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju i cele, które pomagają nam utrzymać solidny model biznesowy w długim okresie, w środowisku, które jest bardzo dynamiczne. Kompas Zrównoważonego Asortymentu jest dla nas kolejnym narzędziem na tej drodze. Oczywiście nie jest on jedyny: Mamy strategię w zakresie włókien, strategię energetyczną i wszystko to jest bardzo dobrze powiązane. Kompas jest również elementem, dzięki któremu możemy świadomie przygotować się na przyszłość i mieć na uwadze długoterminowe cele w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju dla nas i naszych klientów.

Lindie Feuler: Witam również z mojej strony. Jestem odpowiedzialna w Business Unit Professional za zrównoważony rozwój i współpracuję ściśle z całym zespołem do spraw zrównoważonego rozwoju.

Co również chciałabym podkreślić: coraz ważniejszy staje się również temat gospodarki cyrkulacyjnej. Tak samo komponenty lub cechy produktów, które się do niej przyczyniają, powinny mieć dobre wyniki dotyczące zrównoważonego rozwoju i to właśnie odzwierciedla nasz Kompas Zrównoważonego Asortymentu. Nasza długoterminowa wizja jest taka, że – miejmy nadzieję, za kilka lat lub dekad – klienci i konsumenci będą mogli stanąć przed regałem z tylko zrównoważonymi papierami higienicznymi i zawsze dokonywać wyboru właściwego dla środowiska.

De uitwerking van het Sustainable Portfolio Compass: Lara Gößmann werkt nauw samen met Jan-Niklas Möller en Lindie Feuler, Manager Sustainability Concepts van de Business Unit WEPA Professional.

 

Katharina Radloff: Beste Lara, beste Lindie, beste Jan-Niklas: heel erg bedankt voor jullie tijd en dit interessante interview.

 

Contact Delen