Duurzaamheid bij WEPA

Sinds de oprichting in 1948 is de WEPA groep een familiebedrijf dat zich richt op duurzaamheid. Duurzaamheid is stevig verankerd in onze bedrijfscultuur en maakt een vast onderdeel uit van onze bedrijfsstrategie. In onze integrale benadering zijn economische, ecologische en sociale facetten met elkaar in evenwicht.

Om onze kwaliteit van leven te behouden en zo mogelijk te verbeteren omvat deze drie-eenheid een verstandig en efficiënt gebruik van grondstoffen en kapitaal, know-how en ervaring, machines en processen. Als verantwoordelijk en toekomstgericht familiebedrijf nemen wij al decennialang onze verantwoordelijkheid voor onze toekomst en voor die van de generaties na ons. Wij zijn ons nu bewust van de gevolgen van ons handelen voor de wereld van morgen. In het kader van ons duurzaamheidsbeleid maken wij een verantwoorde spagaat tussen regionaal gewortelde en Europawijd optredende onderneming. Dit creëert transparantie, vertrouwen en toegevoegde waarde voor de gehele WEPA groep bij alle stakeholders – van medewerkers tot klanten.

"In onze opvatting hangen ecologisch succes op lange termijn, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en sociaal engagement nauw samen.“

"Het is ons een groot genoegen, in ons duurzaamheidsverslag een overzicht te kunnen geven van wat ons bedrijf op dit gebied allemaal al jarenlang doet. Voor ons duurzame toekomstbeleid hebben we vijf strategische actiepunten gedefinieerd: ons fundament als basis, grondstoffen van de toekomst, de ecologische performance van onze productie, ons duurzame productassortiment en de innovatieve verdere ontwikkeling daarvan. Deze keren terug in onze duurzaamheidsstrategie, die is ontleend aan ons strategieprogramma ‘Perform & Transform – WEPA 2023’”

Martin Krengel

CEO WEPA groep

 

WEPA Duurzaamheidsverslag 2022 ↓

Onze 4+1 duurzaamheidsstrategie

Ons fundament van verantwoordelijk optreden als werkgever, van sociaal engagement, compliance en productveiligheid vormt de basis voor alle operationele activiteiten. De vier andere actiepunten, grondstoffen van de toekomst, ecologische performance van onze productie, ons duurzame productassortiment en de innovatieve verdere ontwikkeling daarvan, borduren hierop voort.

Grondstoffen van de toekomst

Wij streven ernaar grondstoffen te gebruiken met de beste ecologische performance op basis van de circulaire economie.

lees meer

Ecologische performance van onze productie

Wij streven naar CO2-neutraliteit, een duurzame watervoetafdruk en wij volgen de Zero-Waste-aanpak.

lees meer

Duurzaam hygiënepapier-assortiment

Het is onze ambitie, het meest duurzame assortiment aan hygiënepapier aan te bieden, om onze klanten te helpen bij hun succes.

lees meer

Innovatieve assortimentuitbreiding

Wij breiden ons bestaande productassortiment uit om de grootste leverancier van duurzame hygiëneoplossingen in Europa te zijn.

lees meer

Ons fundament

Wij handelen volgens onze waarden, nemen de belangen van stakeholders serieus en dragen zorg voor het welzijn van mens en milieu, waarbij we verder gaan dan de wettelijke vereisten.

lees meer
<p><strong style="color:#0064aa;">Grondstoffen van de toekomst</strong></p>
<p><strong style="color:#0064aa;">Ecologische performance van onze productie</strong></p>
<p><strong style="color:#0064aa;">Duurzaam hygiënepapier-assortiment</strong></p>
<p><strong style="color:#0064aa;">Innovatieve assortimentuitbreiding</strong></p>
Ons fundament

UN Sustainable Development Goals als kader voor onze duurzaamheidsstrategie

De VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals - SDG's) vormen een belangrijk kader voor ons duurzaam optreden en bieden een leidraad bij de implementatie van onze 4+1 duurzaamheidsstrategie. Onze strategie levert een belangrijke bijdrage aan zeven van de SDG's.

PARTNERSCHAPPEN OM DOELEN TE BEREIKEN

Wij zijn ervan overtuigd dat partnerschappen met de meest uiteenlopende stakeholders van essentieel belang zijn om de transformatie naar een duurzamere toekomst tot stand te brengen. Daarmee staat SDG 17 ‘Partnerschappen om doelen te bereiken’ voor ons als WEPA groep voor de implementatie van onze duurzaamheidsstrategie en voor ons gezamenlijk succes.

DAAROP ZIJN DEZE ACTIEPUNTEN GEMUNT:

Duurzaam hygiënepapier-assortiment, Innovatieve assortimentuitbreiding

DAAROP ZIJN DEZE ACTIEPUNTEN GEMUNT:

Ecologische performance van onze productie, Duurzaam hygiënepapier-assortiment, Innovatieve assortimentuitbreiding

DAAROP ZIJN DEZE ACTIEPUNTEN GEMUNT:

Grondstoffen van de toekomst, Ecologische performance van onze productie, Duurzaam hygiënepapier-assortiment, Innovatieve assortimentuitbreiding

DAAROP ZIJN DEZE ACTIEPUNTEN GEMUNT:

Grondstoffen van de toekomst, Ecologische performance van onze productie, Innovatieve assortimentuitbreiding

DAAROP ZIJN DEZE ACTIEPUNTEN GEMUNT:

Grondstoffen van de toekomst, Ecologische performance van onze productie

DAAROP ZIJN DEZE ACTIEPUNTEN GEMUNT:

Grondstoffen van de toekomst, Ecologische performance van onze productie

Onze partners

Onze partners

Een vertrouwelijke samenwerking met externe partners hebben wij als duurzaam familiebedrijf altijd als vanzelfsprekend beschouwd.

Samen zetten we ons in voor milieu- en sociale projecten en selecteren we zorgvuldig welke partnerschappen onze integrale benadering van duurzaamheid ondersteunen. Door deze dialoog zijn wij voortdurend in ontwikkeling en kunnen wij met onze inzet zaken die wij belangrijk vinden positief veranderen. Al doende leren we en profiteren we van elkaar – in het belang van mens en milieu.

lees meer

Duurzaamheid bij WEPA

Nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op!

Sarah Dohmen
Sarah Dohmen
Sustainability Manager
Contact Delen