13.04.2023 - Duurzaamheid

Circulaire economie bij WEPA

WEPA zet al jaren in op de circulaire economie en draagt dan ook bij aan het behoud van grondstoffen en het milieu door middel van recycling. Maar wat is die circulaire economie nu precies? Waarom is het zo belangrijk? En hoe ziet de circulaire economie er bij WEPA in detail uit? De antwoorden op deze vragen vindt u hier.

Wat betekent circulaire economie?

De circulaire economie is een model dat als doel heeft om bestaande materialen en producten zolang mogelijk te benutten door ze te hergebruiken, repareren, opknappen en recyclen. Daardoor wordt de levenscyclus van de producten verlengd en afval tot een minimum gereduceerd.

In de praktijk betekent dit dat grondstoffen en materialen zoveel mogelijk in de kringloop blijven en steeds weer duurzaam hergebruikt kunnen worden. Daarentegen is het traditionele, lineaire economische model – ook bekend als ‘wegwerpeconomie’ – afhankelijk van grote hoeveelheden goedkope, gemakkelijk toegankelijke materialen. Gelukkig roept de EU op tot maatregelen om voortijdige slijtage en defecten in bijvoorbeeld apparaten terug te dringen.

Waarom is circulaire economie zo belangrijk?

Een circulaire economie is om meerdere redenen belangrijk. Die betreffen met name de milieubescherming, de vermindering van de afhankelijkheid van ruwe grondstoffen en de versterking van de economie.

Milieubescherming

De circulaire economie brengt tal van voordelen met zich mee voor de bescherming van het milieu. Door hergebruik en recycling van producten worden natuurlijke hulpbronnen ontzien en wordt de vernietiging van landschappen en natuurlijke leefgebieden verminderd. Ook het verlies aan biodiversiteit kan op deze manier worden beperkt. Bovendien draagt de circulaire economie bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, want door het afvalstoffenbeheer maakt het er maar een klein deel van uit in vergelijking met de emissies die door industriële processen en productgebruik ontstaan. Door productontwerpen vanaf het begin efficiënter en duurzamer te maken, kan het verbruik van energie en hulpbronnen verder verminderen. Door over te stappen op betrouwbaardere producten die hergebruikt, geüpgraded en gerepareerd kunnen worden, kan ook de hoeveelheid afval worden verminderd.

Hoe ziet circulaire economie bij WEPA eruit?

Voor WEPA is circulaire economie altijd al een zeer belangrijk onderwerp geweest met het oog op het behoud van hulpbronnen en het milieu. Het staat aan de basis van alle strategische overwegingen van WEPA. Waardevolle hulpbronnen ontzien door een langdurige benutting en efficiënt gebruik en zo duurzaam mogelijk benutten, is bepalend voor de manier waarop wij te werk gaan. Hierbij nemen we het gehele proces in ogenschouw. Van de inkoop van de vezels voor onze producten, via waterkringlopen en verpakkingen die zijn gemaakt van gerecyclede materialen, tot het terugwinnen van restmaterialen.

We richten ons hierbij onder andere op de volgende aandachtspunten:

1. Gerecyclede vezels voor onze hygiënepapierproducten

2. Behoud van hulpbronnen door innovatieve verpakkingsoplossingen

3. Duurzaam afvalbeheer

4. Efficiënte en hulpbronbesparende productiemethoden

Een centraal aspect van onze circulaire economie is de recycling van oud papier of gebruikt karton, die we benutten om het gebruik van nieuwe vezels in onze hygiënepapierproducten verder terug te dringen. Wij zien dit als een belangrijke stap op het gebied van landgebruik, biodiversiteit en klimaatbescherming.

Na de extractie van de papiervezels blijven er resten over die niet geschikt zijn voor de productie van hygiënepapier. Daartoe behoren onder meer paperclips, resten van plasticfolie en anorganische vulstoffen. Ook te korte papiervezels worden eruit verwijderd, omdat ze niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de WEPA-producten. Deze materialen worden op basis van materiaalfracties gescheiden en het gesorteerde afval kan daardoor opnieuw worden gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld afvalresten van verpakkingsmateriaal door kunststofproducenten als grondstof worden gebruikt. Het ontinktingsproces levert papierslib op dat bestaat uit de uitgespoelde drukinkten en vezelachtige materialen. Deze kunnen deels in andere industrieën worden gebruikt, bijvoorbeeld als grondstof voor de productie van bakstenen. Reststoffen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, worden benut om energie op te wekken. Slechts geringe hoeveelheden gaan naar de vuilverwerking als er geen andere verwijderingsmogelijkheid bestaat.

 

Contact Delen