WEPA Stiftung

De met de onderneming verbonden WEPA Stiftung is een stichting zonder winstoogmerk die initiatieven ondersteunt op het gebied van hygiëne, ecologische en sociale verantwoordelijkheid, levenslang leren en ondernemerschap in familiebedrijven. Deze initiatieven van algemeen nut dragen bij aan de de doelstellingen en waarden van de WEPA groep, omdat de stichting onlosmakelijk verbonden is met de onderneming WEPA. 

De stichting is door de ondernemersfamilie Krengel in het leven geroepen om naast de activiteiten van het familiebedrijf, een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving. 

Samen voor een betere toekomst

„De WEPA Groep is een toekomstgericht familiebedrijf met een duidelijk doel: "Together for a better life".

Met de WEPA Stiftung versterken wij wat ons als ondernemersfamilie Krengel en het familiebedrijf WEPA kenmerkt en wat ons in onze dagelijkse activiteiten motiveert: samen verantwoordelijkheid nemen en de toekomst vormgeven."

Andreas Krengel


Woordvoerder van de ondernemersfamilie Krengel

Samen voor een betere toekomst

Onze onderwerpen

Hygiëne 
Vooral in de huidige tijd is het belangrijk om hygiënische normen niet alleen te waarborgen, maar ook te verbeteren. Reinheid en hygiëne zijn essentieel voor een gezond leven. De WEPA Groep produceert en verkoopt ecologisch verantwoorde en innovatieve hygiëneproducten voor een veilig gevoel van hygiëne en draagt zo elke dag bij aan het welzijn van miljoenen mensen in heel Europa. Daarom ligt 'hygiëne' ons in de stichting bijzonder na aan het hart. Via de WEPA Stiftung zullen wij projecten op het gebied van de volksgezondheid ondersteunen en tevens projecten bevorderen die onderzoek en wetenschap op het gebied van hygiëne steunen.

Hygiëne 

Vooral in de huidige tijd is het belangrijk om hygiënische normen niet alleen te waarborgen, maar ook te verbeteren. Reinheid en hygiëne zijn essentieel voor een gezond leven. De WEPA Groep produceert en verkoopt ecologisch verantwoorde en innovatieve hygiëneproducten voor een veilig gevoel van hygiëne en draagt zo elke dag bij aan het welzijn van miljoenen mensen in heel Europa. Daarom ligt 'hygiëne' ons in de stichting bijzonder na aan het hart. Via de WEPA Stiftung zullen wij projecten op het gebied van de volksgezondheid ondersteunen en tevens projecten bevorderen die onderzoek en wetenschap op het gebied van hygiëne steunen.

Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid wordt beschouwd als een ideaal voor een toekomstgerichte ontwikkeling. Naast klimaatverandering, behoren toenemende schaarste van drinkwater en hulpbronnen tot de grootste uitdagingen van de komende jaren. Ecologische verantwoordelijkheid betekent voor ons niet alleen het gebruik van duurzame grondstoffen voor de productie en de afzet van onze producten, maar ook het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Wij zien het als onze plicht om op een economisch verantwoordelijke en toekomstgerichte manier te handelen. Met de stichting willen wij deze taak op een moderne manier vervullen en bijvoorbeeld projecten van algemeen nut op het gebied van wetenschap en onderzoek bevorderen.

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid wordt beschouwd als een ideaal voor een toekomstgerichte ontwikkeling. Naast klimaatverandering, behoren toenemende schaarste van drinkwater en hulpbronnen tot de grootste uitdagingen van de komende jaren. Ecologische verantwoordelijkheid betekent voor ons niet alleen het gebruik van duurzame grondstoffen voor de productie en de afzet van onze producten, maar ook het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Wij zien het als onze plicht om op een economisch verantwoordelijke en toekomstgerichte manier te handelen. Met de stichting willen wij deze taak op een moderne manier vervullen en bijvoorbeeld projecten van algemeen nut op het gebied van wetenschap en onderzoek bevorderen.

Levenslang leren
Globalisering en digitalisering leiden in zeer korte tijd tot ontwikkelingen en veranderingen in alle bedrijfstakken. De technische vooruitgang kan binnen een jaar bestaande kennis vervangen en onbruikbaar maken. Wie niet bereid is om verder te leren, zal de boot missen. Opleiding is hier onze belangrijkste grondstof. Wij bevorderen projecten met de focus op 'levenslang leren'. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van wetenschap of onderzoek, maar ook om speciale studiebeurzen of maatregelen voor bijscholing. 

Levenslang leren

Globalisering en digitalisering leiden in zeer korte tijd tot ontwikkelingen en veranderingen in alle bedrijfstakken. De technische vooruitgang kan binnen een jaar bestaande kennis vervangen en onbruikbaar maken. Wie niet bereid is om verder te leren, zal de boot missen. Opleiding is hier onze belangrijkste grondstof. Wij bevorderen projecten met de focus op 'levenslang leren'. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van wetenschap of onderzoek, maar ook om speciale studiebeurzen of maatregelen voor bijscholing. 

Ondernemerschap voor gezinnen
Toekomst heeft een verleden nodig. Familiebedrijven en ondernemerschap vormen een dragende pijler van onze nationale economie. Zonder de ondernemingsgeest en de oprichting van het familiebedrijf WEPA in 1948 zou de WEPA Stiftung niet mogelijk zijn geweest. Met het onderwerp 'ondernemerschap in familiebedrijven' zet de WEPA Stiftung zich in voor onderzoek en wetenschap op het gebied van familiebedrijven, ondernemersfamilies en ondernemerschap.

Ondernemerschap voor gezinnen

Toekomst heeft een verleden nodig. Familiebedrijven en ondernemerschap vormen een dragende pijler van onze nationale economie. Zonder de ondernemingsgeest en de oprichting van het familiebedrijf WEPA in 1948 zou de WEPA Stiftung niet mogelijk zijn geweest. Met het onderwerp 'ondernemerschap in familiebedrijven' zet de WEPA Stiftung zich in voor onderzoek en wetenschap op het gebied van familiebedrijven, ondernemersfamilies en ondernemerschap.

WEPA Stiftung in één oogopslag

Oprichting

December 2020

Oprichter

Familieholding van de ondernemersfamilie Krengel

Vorm van de stichting

Liefdadigheids- en bedrijfsstichting

Zetel

Arnsberg

Onderwerpen

Hygiëne

Duurzaamheid

Levenslang leren

Ondernemerschap voor gezinnen

Doel van de stichting

de bevordering van wetenschap en onderzoek

de bevordering van de volksgezondheid

de bevordering van onderwijs en opleiding

de bevordering van het welzijn

Focusgebieden

Europa

Organisatie

Stichtingsbestuur
Curatorium

FAQs

De oprichter is de familieholding van de ondernemersfamilie Krengel.
De WEPA Stiftung is door de ondernemersfamilie Krengel in het leven geroepen om naast de activiteiten van het familiebedrijf op vier gebieden een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving.

Een stichting zonder winstoogmerk is een eigen rechtsvorm die vereist dat de samenleving van haar activiteiten profiteert – d.w.z. dat doelen van algemeen belang worden nagestreefd.

Wat als algemeen nut wordt beschouwd, is vastgelegd in de Duitse belastingwetgeving (in Nederland vergelijkbaar met de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen). Hierin wordt het algemeen nut gedefinieerd op basis van een catalogus van doeleinden die het algemeen nut dienen.
De stichter bepaalt het doel van de stichting bij de oprichting ervan.
 

De WEPA Stiftung bestaat uit twee besturen en een curatorium met tien leden.


Het bestuur is daarbij vergelijkbaar met een dagelijks bestuur en het curatorium met de raad van toezicht binnen een onderneming.
Het curatorium bestaat uit vijf externe deskundigen op de gebieden van de stichting en vijf leden van de ondernemersfamilie. Het curatorium adviseert en ondersteunt het bestuur bij de uitvoering van zijn taken. 


Bestuur: Ingmar Lohmann (voorzitter) en Alexander Krengel
Curatorium: Martin Krengel (voorzitter), Dr. Stefan Gräter (plaatsvervangend voorzitter), Silvia Kerwin, Stephan Meißner, Patrick Schumacher, Dr. Dominik von Au, Andreas Krengel, Elisabeth Krengel, Kristian Krengel, Britta Lohmann 

Als ondersteunende stichting staan wij altijd open voor nieuwe projectideeën.

Voorwaarde hiervoor is dat deze aansluiten bij onze thematische gebieden en stichtingsdoelstellingen.

De eerste stap is om ons uw projectidee te sturen. De doelstellingen van uw projectidee moeten duidelijk worden aangegeven. 

Als wij besluiten uw projectidee verder uit te werken, zullen wij u vragen een projectaanvraag in te dienen.

Vragen?

Wij helpen u graag.

Ingmar Lohmann
Voorzitter van de WEPA-Stichting

WEPA Stiftung
Möhnestr. 53
59755 Arnsberg

Contact Delen