03.08.2021 - Pers WEPA Stiftung

WEPA-medewerkers verwijderen zwerfvuil en afval uit het milieu

Clean-up actie bij WEPA

Zo'n 300 WEPA-medewerkers hebben in de voorbije dagen deelgenomen aan een clean-upactie, een gemeenschappelijk initiatief van de WEPA groep en de WEPA Stiftung naaraanleiding van de Wereldnatuurbeschermingsdag op 28 juli. Op in totaal 13 Europesevestigingen van de WEPA groep leverden de medewerkers een bijdrage aan denatuurbescherming door samen met name bossen en oevers in de omgeving van de WEPA-fabrieken te bevrijden van zwerfvuil en afval. De actie vond plaats in de Duitse vestigingenDüsseldorf, Giershagen, Leuna, Mainz en Müschede, de Poolse vestiging Piechowice, de Fransvestigingen Château-Thierry, Troyes en Rijsel, de Britse vestigingen Bolton en Bridgend, deItaliaanse vestiging Cassino en de Nederlandse vestiging Swalmen. De Duitse vestigingKriebstein zal de actie in september uitvoeren.

“Duurzaamheid speelt niet alleen voor de WEPA groep als bedrijf een grote rol. Het engagementvan de medewerkers toont aan dat zij het thema ook persoonlijk zeer ernstig nemen. Wij zijnenthousiast over de inzet van de vele collega’s in heel Europa en het doet ons plezier dat wijvoor dit engagement een kader konden bieden”, legt Sarah Dohmen, duurzaamheidsmanagerbij WEPA uit. “Met de clean-up actie willen we bewustmaken voor het belang van een correcteafvalverwijdering en een schoon milieu. We willen graag in de toekomst nog clean-up actiesorganiseren.”