30.05.2022 - Duurzaamheid

De Diemel leeft op

Sinds enkele jaren wordt een deel van de Diemel, de rivier in de buurt van onze fabriek in Giershagen, met de steun van WEPA gerenaturaliseerd. De successen worden nu zichtbaar – en wij hebben de samenwerking met het project voortgezet 'Diemel ontketend' graag verlengd.

Hoe snel een rivier in positieve zin verandert als men de natuur haar gang laat gaan, is goed te zien aan de Diemel. Binnen korte tijd heeft het van zijn door de mens gemaakte korset bevrijde riviergedeelte zich duidelijk hersteld. Bruine forel, beekprik, rivierdonderpad – deze vissoorten zijn nu terug in het Sauerlandse riviertje.

Dit kan ook worden gemeten door middel van controlebevissing: in mei 2021 werden twee soorten geteld en minder dan 10 vissen. In september waren er al drie soorten – en 102 vissen.

Waar alle betrokkenen bij het project bijzonder verheugd over zijn, zijn de beekprik en de kleine rivierdonderpad. Beide soorten behoeven bijzondere bescherming en zijn vanuit het oogpunt van natuurbehoud zeer relevant. Het feit dat zij nu opnieuw een habitat in de Diemel hebben gevonden, spreekt voor de hoge kwaliteit van de rivierbedding in het natuurherstelgedeelte – en voor het succes van de gezamenlijke maatregelen.

Nu gaat het project, dat wordt gesteund door het Marsberger Wasserverband, het Planungsnetzwerk für nachhaltige Regionalentwicklung Planar e.V. en de Universiteit Kassel, verder.

De effecten van de maatregelen op de waterloop zijn geëvalueerd in een studie aan de Universiteit Kassel. Er kon volgens het zeven niveaus tellende, officiële evaluatiesysteem worden vastgesteld dat de maatregelen per riviergedeelte hebben geleid tot een verbetering van de kwaliteit van de waterstructuur met twee of drie klassen.

In de eerste stap had WEPA een aangrenzend stuk grond beschikbaar gesteld voor natuurherstel. Er zijn nu meer maatregelen gepland om de diversiteit van de habitats verder te vergroten. Ook op dit gebied bieden wij graag ondersteuning – en wij nemen uit volle overtuiging onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de samenleving.

Net als het natuurherstelproject van veengebieden samen met onze partner UPM levert dit project een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat en het behoud van de biodiversiteit.

Foto's:

Bron: Vereniging 'Planungsnetzwerk für nachhaltige Regionalentwicklung e.V.'

 

 

 

 

Contact Delen