18.03.2021 - Duurzaamheid

Global Recycling Day

Een tweede leven voor ons afval

Jaar na jaar levert onze planeet kostbare grondstoffen, maar er komt een tijd dat de bronnen uitgeput zullen zijn. De Global Recycling Day op 18 maart wil de aandacht erop vestigen dat recycling hulpbronnen kan besparen. 

Kopen, gebruiken, weggooien? Dat kan zo niet blijven duren! Er belanden veel materialen op de afvalberg die eigenlijk nog nuttig gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld glas kan als 'secundaire grondstof' nog goede diensten bewijzen. Dat vergt minder energie dan de productie van nieuw glas. En natuurlijk is ook oud papier een goed voorbeeld van een 'secundaire grondstof'. Ieder jaar wordt er in Duitsland 17 miljoen ton oud papier hergebruikt, om er kranten, printpapier of, zoals bij WEPA, hygiënepapier van te maken.

Ook elektrische apparaten, auto's en batterijen bevatten talrijke materialen die waardevol zijn en hergebruikt kunnen worden. De initiatiefnemers van de Global Recycling Day noemen die recyclebare materialen de 'zevende hulpbron', verwijzend naar de klassieke zes hulpbronnen waarop nagenoeg ons hele bestaan is opgebouwd: water, lucht, aardgas, olie, mineralen en kolen.  

De cijfers bewijzen dat de 'zevende hulpbron' op gelijke voet mag gezet worden. Nu al wordt wereldwijd 40 % van alle grondstoffen gerecycled. Elk jaar bespaart dat het milieu 700 miljoen ton CO2-emissie, wat overeenstemt met de jaarlijkse uitstoot van de mondiale luchtvaart.

Niet in de laatste plaats is recycling ook een economische factor: wereldwijd biedt de sector werk aan 1,6 miljoen mensen, van wie 35.000 in Duitsland. Wij bij WEPA zijn er trots op deel uit te maken van deze grote en belangrijke beweging – en dat niet alleen op 18 maart, maar elke dag.
 

Contact Delen