02.06.2021 - Duurzaamheid

Klimaatbescherming: wij pakken dit wetenschappelijk aan

WEPA maakt nu deel uit van het ‘Science Based Targets Initiative’ en stelt zichzelf daarmee wetenschappelijk onderbouwde doelen ter reductie van broeikasgassen om de opwarming van de aarde te beperken.
 
Milieubescherming en klimaatverandering zijn kwesties die ons allemaal bezighouden. Bij WEPA hebben zij altijd al een belangrijke rol gespeeld: bij de herkomst van de grondstoffen, bij de productie en bij de omgang met energie en emissies. 
Nu zetten we de volgende grote stap en stellen we onszelf wetenschappelijk onderbouwde doelen voor het klimaat.
 
Er is een wereldwijde inspanning nodig om de klimaatverandering zo gering mogelijk te houden. In 2015 bereikten 195 landen en de EU daarom de eerste wereldwijde overeenkomst over klimaatbescherming. 
Daarin staat dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot ruim onder de 2 graden Celsius, idealiter zelfs tot 1,5 graden, ten opzichte van het pre-industriële niveau. Deze alliantie werd bekend als het Klimaatakkoord van Parijs, of gewoon het Akkoord van Parijs. 
 
De politiek, de samenleving én de industrie worden opgeroepen hun bijdrage te leveren om aan de eisen van dit akkoord te voldoen. Ter ondersteuning hiervan werd medio 2015 het wereldwijde initiatief ‘Science Based Targets’ door het Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, het World Resources  Institute en het WWF in het leven geroepen. Dit initiatief biedt onder andere bedrijven een duidelijke route om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De doelstellingen worden op wetenschappelijke basis berekend om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde ook daadwerkelijk wordt beperkt. 
 
Wij als WEPA groep willen ons ook inzetten voor deze doelstellingen en hebben ons daarom in april aangesloten bij het Science Based Targets Initiative (SBTi): op die manier wordt rekening gehouden met de laatste wetenschappelijke inzichten op klimaatgebied om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken.
 
De volgende stappen zijn het overleggen van onze doelstellingen tot 2030 aan het SBTi en, na goedkeuring, het verder vormgeven en omzetten van de interne maatregelen. 
 
Meer dan 1.000 bedrijven over de hele wereld werken al samen met het SBTi. Het is ons een groot genoegen, nu deel uit te maken van deze sterke en groeiende gemeenschap.

 

Contact Delen