20.04.2021 - Duurzaamheid

Samen voor het milieu: WEPA en WWF Germany

 

Wij werken al verscheidene jaren succesvol samen met de milieuorganisatie WWF Germany. Wij hebben het partnerschap verlengd en wijden ons nu aan een ander natuurbeschermingsproject dat gericht is op het behoud van de biodiversiteit.


Aan de Mulde, een zijrivier van de Elbe, hebben we ons al succesvol ingezet voor het behoud van het waardevolle wilderivierlandschap. Nu engageren we ons voor het waterrijk landschap aan de Midden-Elbe met zijn bossen, weiden en wateren. In het laagland van de Elbe ten westen van Dessau leeft de natuur weer op – dankzij WWF Germany en WEPA. 


Onder andere door herbebossing met ooibossen, een van de sterkst bedreigde bostypes in Europa, willen we bijdragen tot het behoud van een van de laatste natuurgetrouwe waterrijke landschappen in Midden-Europa. Op die manier willen we de diversiteit van soorten en habitats verzekeren en tegelijkertijd een zuinige omgang met hulpbronnen ondersteunen, met het oog op het behoud van het landschap.


Er is echter meer dan dit natuurbeschermingsproject dat WEPA en WWF Germany verbindt. Net als wij is WWF Germany ervan overtuigd dat zeker voor hygiënepapieren gerecyclede vezels de meest zinvolle grondstof zijn. Als partner inzake de bescherming van bossen en instandhouding van natuurlijke hulpbronnen promoten wij daarom samen het gebruik van gerecyclede vezels in hygiënepapier, bijvoorbeeld bij huismerken en het WEPA-merk mach m!t.
Op termijn maakt een volledig 'ontbossingsvrije' toeleveringsketen voor ons deel uit van de bescherming van bossen en natuurlijke rijkdommen. Ten slotte is dat de doeltreffendste manier om de natuur en het milieu te beschermen.

 

© Ralph Frank
© Ralph Frank
© Ralph Frank
Contact Delen