28.04.2021 - Bedrijven

World Day for Safety and Health at Work

Veilig werken, gezond blijven

Veiligheid en gezondheid op het werk: een gedenkdag op 28 april herinnert ons eraan dat dit een basisrecht is voor alle mensen.
Veiligheid en gezondheid op het werk is voor ons bij WEPA een belangrijk punt, waaraan wij met tal van campagnes en maatregelen aandacht besteden.


Bijvoorbeeld met gezondheids- en veilig-werken-dagen, de introductie van ergonomische werkplekken, de uitwisseling van ervaringen in de hele groep en de ontwikkeling van Best Practice voorbeelden om het risico van ongevallen tegen te gaan.
Onder het motto “Safety is You” zetten wij ons als WEPA groep nu samen in voor veilig werken. Een “Gedragsveiligheidsprogramma” dient daarbij de basis te leggen voor een gerichte verbetering van het veiligheidsgedrag op het werk voor elke individuele werknemer. Dit alles met het doel om veiligheid op het werk de hoogste prioriteit te geven in onze dagelijkse work flow.


Maar wat wij als vanzelfsprekend beschouwen, wordt lang niet in alle bedrijven of industrieën wereldwijd toegepast. Dit is precies waar de “Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk” op 28 april op wijst: wie werkt, heeft een basisrecht op sociale rechtvaardigheid. Op naleving van de mensen- en arbeidsrechten en op werk dat mensen niet ziek maakt.


Achter deze dag, die ook wel “ILO-World Day” of kortweg “Safe Day” wordt genoemd, schuilt de “Internationale Arbeidsorganisatie” in Genève, de ILO (International Labour Organization), die deel uitmaakt van de Verenigde Naties. Het is een eerbiedwaardig instituut: het werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog om duurzame vrede te bevorderen door sociale rechtvaardigheid. Vanwege zijn werk en successen kreeg het in 1969 de Nobelprijs voor de vrede. 


De “Safe Day” op 28 april 2021 staat dit jaar om begrijpelijke redenen in het teken van infectiebestrijding. “Stop the pandemic” – bij dit motto sluiten wij van WEPA ons uiteraard aan. 
Niet alleen omdat we hygiëneproducten en -oplossingen leveren voor miljoenen mensen in Europa, maar juist omdat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werkomgeving van de mensen bij WEPA veilig is en dat we allemaal gezond blijven!

 

Contact Delen