12.02.2021 - WEPA Stiftung Pers

Ondernemersfamilie Krengel richt met onderneming verbonden stichting “WEPA Stiftung” zonder winstoogmerk op

 

Het doel van de nieuw opgerichte stichting “WEPA Stiftung” met zetel in Arnsberg is de duurzame bevordering van initiatieven op het gebied van hygiëne, ecologische en sociale verantwoordelijkheid, levenslang leren en ondernemerschap. De stichting is door de ondernemersfamilie Krengel in het leven geroepen om naast de activiteiten van het familiebedrijf op deze gebieden een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving.

Op vrijdag 12 februari overhandigde Hans-Josef Vogel, hoofd van het deelstaatdistrict, de stichtingsakte aan het bestuur van de stichting “WEPA Stiftung”, Andreas Krengel en Ingmar Lohmann. De leden van het stichtingscuratorium, de leden van de ondernemersfamilie Krengel en de raad van bestuur van de WEPA groep volgden de overhandiging langs de digitale weg.

"De WEPA groep is een toekomstgericht familiebedrijf met een duidelijk doel: 'Together for a better life'. Met de stichting versterken wij wat ons als ondernemersfamilie Krengel en het familiebedrijf WEPA kenmerkt en wat ons in onze dagelijkse activiteiten motiveert: samen verantwoordelijkheid nemen en de toekomst vormgeven", aldus Andreas Krengel, tevens lid van de raad van bestuur van de WEPA groep en woordvoerder van de ondernemersfamilie. 

"Ik feliciteer de ondernemersfamilie Krengel met de oprichting van de stichting “WEPA Stiftung” en ben blij dat zij het oogmerk van de stichting heeft gericht op voor de toekomst zo belangrijke onderwerpen als volksgezondheid, onderwijs en zowel ecologische als sociale verantwoordelijkheid. De stichting zal richtinggevende oplossingen en voorbeeldige initiatieven ondersteunen en zo het algemeen belang bevorderen", aldus Hans-Josef Vogel, hoofd van het deelstaatdistrict.

 

Contact Delen