12.11.2021 - Bedrijven

Andreas Krengel te gast in de Kienbaum podcast

Fabian Kienbaum, bedrijfsleider van Kienbaum Consultants International, interviewt jonge familie-ondernemers in de Kienbaum Podcast ‘Pioniere wie wir’ (Pioniers zoals wij). Met Andreas Krengel, die sinds 2018 verschillende leidinggevende functies bekleedt bij WEPA, spreekt hij over leadership en diens eerste stappen bij WEPA, en over succesbepalende factoren in transformatieprocessen. Andreas Krengel geeft inzicht in hoe de raad van bestuur werkt en legt uit waarom het zo belangrijk is om in ecosystemen van ondernemers te denken en te handelen.

Opgroeien in een familiebedrijf

Andreas Krengel leidt het familiebedrijf samen met zijn vader en drie andere leden in de derde generatie – zijn grootvader heeft het bedrijf in de naoorlogse periode opgericht. Natuurlijk heeft WEPA voor Andreas altijd deel uitgemaakt van zijn dagelijks leven. In de podcast vergelijkt hij de beginfase echter meer met het perspectief van een voetbalfan; Andreas en zijn vader gaan graag naar wedstrijden van Borussia Dortmund. Bij het kijken naar een wedstrijd is het normaal om langs de lijn commentaar te geven en ideeën te uiten over wat allemaal anders zou moeten. Zelf op het veld staan, is echter iets anders. Zo was het ook met WEPA: het familiebedrijf met zijn uitdagingen was altijd aanwezig in zijn leven, nog voordat hij de verantwoordelijkheid overnam. Sinds 2021 is hij lid van de raad van bestuur, staat dus ‘zelf op het veld’.

Voor welke uitdagingen staat WEPA?

WEPA ziet zich momenteel met name voor twee uitdagingen geplaatst: enerzijds is de markt voor hygiënepapier verzadigd. Anderzijds moet de onderneming noodzakelijke prijsverhogingen aan de klanten doorberekenen. Omdat de grondstofprijzen stijgen en de kosten van verpakking, logistiek, energie en oud papier toenemen, komen we daar niet omheen.

Corona was een grote uitdaging voor WEPA, vooral vanwege de schaarste van grondstoffen. De onderneming werd als systeemrelevant aangemerkt en kon ook in de fase van extreme vraag de levering waarborgen. Andreas Krengel is blij dat de samenwerking met de handel op deze manier verder kon worden versterkt.

Hoe ziet de samenwerking tussen de vijf leden van de raad van bestuur eruit?

De raad van bestuur van WEPA bestaat momenteel uit Andreas Krengel en zijn vader Martin, plus drie externe leden. Elk lid brengt zijn eigen ervaringen mee. Andreas Krengel is met zijn 33 jaar de jongste en in het managementteam verantwoordelijk voor strategie en transformatieprocessen, voor de bedrijfscommunicatie en voor de nieuwe business unit ‘New Business Areas’.

Hij heeft grote waardering voor de samenwerking binnen de raad van bestuur. De leden leggen targets vast, geven elkaar feedback en conflicten worden uitgepraat. Uiteraard vraagt Kienbaum naar de privéverhoudingen: Andreas Krengel legt uit hoe vader en zoon erin slagen privé en werk te scheiden. Binnen de firma heersen tussen hen beiden eerder zakelijke omgangsvormen. Over de manier waarop Andreas dan met zijn vader praat, wordt door toehoorders weleens geglimlacht. Twee tot drie keer per week ontmoeten de twee elkaar op een vast tijdstip, en soms joggen ze dan ook een stuk. Dan wisselen ze in alle rust van gedachten over het bedrijf. Natuurlijk onderhouden ze ook een vader-zoon relatie waarin genoeg ruimte is voor privékwesties en andere dingen.

Hoe ziet het transformatieproces bij WEPA eruit?

WEPA is een bedrijf in transitie: in 2019 ging het ‘Perform & Transform – WEPA 2023 Strategieprogramma’ van start. Andreas Krengel is ervan overtuigd dat toekomst ergens vandaan moet komen. In zijn stem klinkt ook bewondering door wanneer hij de beginperiode van de onderneming schetst en over het ondernemerschap van zijn grootvader spreekt.

WEPA hecht al sinds het begin van de jaren 1980 waarde aan duurzaamheid en is momenteel marktleider in de productie van duurzaam hygiënepapier. Andreas gaat ervan uit dat duurzaam het nieuwe ‘normaal’ zal worden, omdat zowel klanten als het bedrijf zelf deze weg willen inslaan. Dat WEPA al zo vroeg heeft geprobeerd op verantwoorde wijze om te gaan met milieu en hulpbronnen beschouwt hij als een grote kracht.

Uiteraard is duurzaamheid niet het enige aandachtspunt voor de fabrikant van hygiënepapier. Digitalisering, focus op de klant en diversificatie zijn drie andere thema's die een belangrijke rol spelen in het transformatieproces.

Andreas Krengel ziet het creëren van betekenis als een centrale succesfactor. WEPA’s doelstelling ‘Together for a better life’ is zowel voor het proces als voor de motivatie van de medewerkers bepalend. Alleen op die manier kan het culturele veranderingsproces slagen en sluiten collega's zich hier ook bij aan.

Waarom investeert WEPA in start-ups?

Start-ups spelen een belangrijke rol voor WEPA. De onderneming wil op deze manier potentiële groeiterreinen ontdekken en verder diversifiëren.

Sinds 2019 ondersteunt WEPA Ventures jonge, marktrijpe bedrijven in de prille fase. Voor WEPA is het daarbij belangrijk dat ze zich richten op duurzame hygiëneoplossingen, verpakkingen of grondstoffen. Momenteel zijn er vier start-ups in de portefeuille, waaronder met SNYCE zelfs een bedrijf van eigen makelij. SNYCE wil de wereld en de badkamer mooier maken en biedt gerecycled toiletpapier met hoge eisen aan het design.

Denken en werken in ecosystemen van ondernemers – de voordelen

In de podcast wordt duidelijk dat de zogenaamde Maschinenraum in Berlijn Andreas Krengel bijzonder na aan het hart ligt en dat deze helemaal past bij de normen en waarden van WEPA. De onderneming is lid van dit platform voor middenstanders en familiebedrijven. Het gezamenlijk uitwisselen van ervaringen binnen dit ecosysteem van ondernemers is met name van belang op het gebied van transformatie-onderwerpen. Andreas is ervan overtuigd dat alle leden samen meer kunnen bereiken en ondersteunt deze kennisoverdracht.

Bovendien heeft het familiebedrijf de WEPA Stiftung opgericht. Deze wil een verdere bijdrage leveren aan de samenleving en is actief op vier gebieden: hygiëne, duurzaamheid, levenslang leren en ondernemerschap in familiebedrijven. Andreas is er zeker van dat de stichting ook een echt pluspunt is voor de werknemers in het bedrijf. Omdat iedereen mee kan doen, neemt de motivatie en identificatie met de onderneming toe.

Luister nu naar de podcast

Tot slot onthult Andreas Krengel nog iets van zichzelf bij Kienbaum: op de vraag of hij misschien een bepaalde droom koestert, spreekt hij over een project dat hij nog wil realiseren – en legt uit waarom dat misschien nog even moet wachten.

Wat dat is? Luister nu zelf: de Kienbaum podcast ‘Pioniere wie wir’ (Pioniers zoals wij) met Andreas Krengel.

Kienbaum Podcast "Pioniere wie wir" Website

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts