28.10.2021 - Bedrijven

Innovatie vanuit traditie

WEPA is een Europees familiebedrijf met traditie. Respect, betrokkenheid, duurzaamheid – dat zijn de waarden die wij intern en extern al tientallen jaren uitdragen. Het thema duurzaamheid ligt ons bijzonder na aan het hart en is de motor achter onze innovatiecultuur.

Dit jaar heeft de welt.de-filmreeks ‘Innovatie Duitsland’ een portret van ons gemaakt onder de titel ‘Innovatie vanuit traditie’. Het project belicht bedrijven vanuit het oogpunt van kwaliteit, traditie, vooruitgang en visie. Wat Innovatie vanuit traditie voor ons betekent, welke rol duurzaamheid in onze bedrijfscultuur speelt en hoe onze visies voor de toekomst eruitzien, kunt u hier zien en horen.

Wat betekent ‘Innovatie vanuit traditie’ bij WEPA?

Achter elke innovatie in onze onderneming schuilt ook een stukje traditie – de ervaring uit meer dan 70 jaar bedrijfsgeschiedenis. Het familiebedrijf WEPA denkt en handelt in meerdere generaties. En alle verantwoordelijke personen gingen daarbij altijd uit van eenzelfde ondernemende pioniersgeest en eenzelfde verantwoordelijk handelen. Vandaag is al de derde generatie van de ondernemersfamilie operationeel actief binnen de onderneming: “Je merkt de persoonlijke factor en de enorme ondernemingslust in het bedrijf – en daar word ik enthousiast van. Daarom kom ik elke dag met plezier naar mijn werk en weet ik dat je samen samen iets kunt aanpakken,” aldus Andreas Krengel, lid van de raad van bestuur.

Een pionier in de hygiënepapierbranche

De basis voor meer duurzaamheid in de hygiënepapiersector legden we al in het begin van de jaren 1980 met de ontwikkeling van een toiletpapier op basis van gerecyclede vezels – een baanbrekende innovatie in die tijd. Niet voor niets worden wij beschouwd als een pionier in de productie van duurzaam hygiënepapier en zien we ons milieuvriendelijk gefabriceerd toiletpapier als prikkel voor de handel.

Ons innovatiesysteem vandaag

Ook nu nog hebben we altijd een vinger aan de pols. 13 locaties, nieuwe productinnovaties: onze moderne bedrijfsstructuur biedt ons de ruimte voor een constructieve en coöperatieve uitwisseling tussen ons als producenten, onze klanten en de consumenten. Samen met onze klanten en partners werken wij voortdurend aan duurzame oplossingen en ontwikkelen wij echte product- en service-innovaties.

Welke rol speelt duurzaamheid bij WEPA?

Wij zien duurzaamheid als overkoepelend principe voor economie, ecologie en sociale vragen en leveren zo een voortdurende bijdrage tot klimaatbescherming en natuurbescherming. " Duurzaamheid is niet zomaar een trend voor ons, maar het is bij WEPA sinds jaar en dag een vast onderdeel van ons DNA en stevig verankerd in onze bedrijfsstrategie," benadrukt Jessica Schmitt, Head of Marketing Consumer International. Bovendien steunen wij de UN Sustainability Development Goals. Deze bieden bedrijven een duidelijk kader voor duurzaamheidsdoelstellingen, waarvan de naleving in de dagelijkse praktijk een belangrijke bijdrage levert aan een betere toekomst.

Hoe wil WEPA de markt op een toekomstgerichte manier verder ontwikkelen?

Het thema duurzaamheid is en wordt steeds belangrijker voor onze klanten en ook voor de consument. Het is onze strategische focus waar wij een duidelijk potentieel zien om ons in de markt te onderscheiden. Wij stellen onszelf ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, en bij het verwezenlijken daarvan plaatsen wij de nodige vraagtekens bij de status quo en werken we aan talloze nieuwe oplossingen.

Onze reacties op actuele eisen

Het consumptiegedrag van de mens is de laatste jaren veranderd. Mensen letten nu bijvoorbeeld meer op een duurzame productie. Wij juichen deze ontwikkeling toe. "Natuurlijk is het voor ons geweldig om te zien dat consumenten steeds meer oog hebben voor duurzamheid en bereid zijn bereid zijn daar bewuster mee om te gaan," zegt Jessica Schmitt.

Nieuwe behoeften vereisen nieuwe oplossingen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar duurzame verpakkingsoplossingen en alternatieve vezels om ons productassortiment voortdurend te optimaliseren en met passende producten te reageren – bijvoorbeeld met 100% recycling-toiletpapier of hybride producten. Een ander doel dat we daarbij nastreven: wij ondersteunen onze klanten bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze plannen voor de toekomst

In de komende decennia zullen wij ons voor dit belangrijke onderwerp blijven inzetten en bij onze beslissingen rekening houden met alle aspecten van duurzaamheid, om zo duurzaam mogelijk te zijn. Onze moderne bedrijfscultuur en ons eigen innovatiemanagement blijven zich erop richten om samen met klanten duurzame hygiëneoplossingen te ontwikkelen. Deze voortdurende samenwerking maakt echte product- en service-innovaties überhaupt pas mogelijk.

 

 

Stel de ondertiteling in uw taal in.

Contact Delen