22.12.2021 - Bedrijven

Een bijzonder partnerproject: herstel van Finse veengebieden

WEPA en zijn pulpleverancier en jarenlange partner UPM bundelen hun krachten om een Fins veengebied te herstellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat partnerschappen een centrale rol spelen in een echte transitie naar een duurzamere toekomst. Daarom hebben wij SDG 17 - ‘Partnerschappen om doelen te bereiken’ omarmd en willen wij nu graag wat informatie met u delen over dit geweldige project waar wij samen aan werken.

Waarom veengebieden herstellen?

Veengebieden zoals hoogvenen en moerassen werden in het verleden overal op aarde drooggelegd om extra land te winnen voor land- en bosbouw en om de turf te gebruiken als energiebron.

Veengebieden zijn echter belangrijke plekken voor CO2-opslag en vormen habitats voor soorten die van deze moerasgebieden afhankelijk zijn. Door ze te herstellen creëren we biotopen voor inheemse fauna en flora en dragen zo bij tot de biodiversiteit en de bescherming van het klimaat.

Dat in Finland momenteel verschillende projecten lopen voor het herstel van veengebieden is goed nieuws. Wij zijn zeer verheugd dat WEPA en UPM hier deel van uitmaken.

Wat zijn we van plan?

De werkzaamheden zullen beginnen met een inventarisatie van de aanwezige soorten mos en korstmos op het terrein. In de komende drie jaar zullen dan herstelmaatregelen worden uitgevoerd op een gebied van ongeveer 5 hectare in het bosgebied Harviala van UPM in Zuid-Finland, met als doel het waterpeil te verhogen en zo de habitat voor flora en fauna in moerasgebied te verbeteren. Dat betekent: wij creëren biotopen voor inheemse planten en dieren en dragen bij tot meer biodiversiteit, klimaat- en waterbescherming.

De typische veen- en moerasvegetatie en -soorten zoals kruipbraam en zonnedauw, alsook het moerassneeuwhoen, zouden hierdoor moeten herstellen.

Op lange termijn hopen wij op de terugkeer van species die nog veeleisender en nog zeldzamer zijn, zoals diverse mos- en zeggesoorten.

UPM en WEPA blijven de ontwikkelingen in dit gebied volgen en brengen regelmatig verslag uit over de resultaten en de moerasflora en -fauna. We houden u op de hoogte!

Video link www.upmforestlife.com/interviews/natural-state-mire

Contact Delen