21.03.2021 - Duurzaamheid

Internationale Bosdag

Veel meer dan alleen bomen: onze bossen

21 maart is de officiële ‘Internationale Bosdag’. Bij WEPA hebben we alle reden om hierbij stil te staan.

We hebben veel te danken aan het bos: hout was en is een van de belangrijkste grondstoffen voor de papierproductie.

Bos heeft voor ons mensen altijd al hout betekend. Duizenden jaren lang was het een van de belangrijkste bronnen van grondstoffen; er werden huizen en schepen van gebouwd, het leverde energie voor de metaalproductie en warmte voor woningen.

Vandaag de dag zorgt duurzame bosbouw ervoor dat deze kostbare hulpbron op lange termijn behouden blijft. Daaraan dragen ook wij van WEPA ons steentje bij: wij betrekken 100 % van onze ‘verse’ celstof uit duurzame bronnen die PEFC- (PEFC/04-32-0775) en FSC®-gecertificeerd (FSC-C016151) zijn, en wij maken in hoge mate gebruik van de secundaire grondstof oud papier, die minder belastend is voor het milieu en de bossen.

Dit alles is belangrijker dan ooit, want klimaatverandering is tegenwoordig de grootste vijand van het bos. Te veel droge zomers hebben blijvende schade toegebracht aan bossen en hun bodem; als gevolg daarvan konden schadelijke dieren zoals de schorskever volop hun gang gaan.

De Internationale Bosdag vestigt onze aandacht op deze bedreigingen, maar herinnert ons er vooral aan dat bossen een stuk prachtige, levende natuur zijn: een plaats van recreatie voor ons mensen, een habitat voor dieren en planten. Bossen produceren zuurstof, ze binden CO2 en ze zorgen voor schoon drinkwater en een hernieuwbare grondstof.

Bossen zijn onvervangbaar, en er zijn veel goede redenen om ze met respect te behandelen. De ‘Internationale Bosdag’ herinnert ons hieraan – en bij WEPA doen we er actief aan mee om de toekomst van het bos te waarborgen.