01.04.2021 - Duurzaamheid

Reduce – Reuse – Recycle

Wat betekent dat eigenlijk voor WEPA?

 

REDUCE

In WEPA zetten we alle mogelijke stappen om in energie-efficiëntieprojecten. Dat houdt bijvoorbeeld een vermindering van het energieverbruik per rol toiletpapier in door moderne en onderhouden papiermachines. 
Ook ons waterverbruik hebben we voor de lange termijn verlaagd door de invoering van een waterkringloop. Waar mogelijk beperken we onze verpakkingen tot het minimum. 
Ook energiebesparingen van onze medewerkers op hun werkplek zijn voor ons een belangrijke factor.

 

REUSE

Met name in de papierproductie sorteren maatregelen met het oog op warmteterugwinning een groot effect. Bij het drogen van de papierbanen wordt de restwarmte bijvoorbeeld afgezogen, zodat er geen warmte verloren gaat. Daarna wordt die warmte weer toegevoerd aan het productieproces en we gebruiken ze ook in ons verwarmings- en warmwatercircuit.

Op die manier kunnen vele tonnen natuurlijke energiebronnen als aardgas of aardolie bespaard worden, wat in een energie-intensieve sector als de papierindustrie een aanzienlijke CO2-besparing betekent. 

Bovendien stoot WEPA geen methaangas uit in de atmosfeer. Dat gas wordt in de zuiveringsinstallatie afgezogen en omgezet tot stoom en warmte in onze elektriciteitscentrale.

 

RECYCLE

De vezels waaruit wij onze producten vervaardigen, bestaan voor ca. 40 % uit oud papier. De rest stamt uit verantwoorde bronnen. 

Bovendien zamelt WEPA bijvoorbeeld gebruikte handdoekpapieren in, om met inachtneming van alle hygiënische eisen nieuwe handdoekpapier te fabriceren. Zo sluiten we een kringloop van materialen en vormen we een circulaire industrie.

 

P.S.: Ook op het gebied van de verpakkingen hebben we wat nieuws te melden, van besparingen tot materiaalgebruik. Meer nieuws volgt weldra!