10.05.2021 - Duurzaamheid

Tips voor duurzaamheid in het dagelijks leven - Afvalscheiding

 

Waarom afval scheiden loont


Het lijkt misschien een hele opgave, maar het is zinvol afval te scheiden. Zowel thuis als bij ons in het bedrijf levert de afvalscheiding een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. 

Vroeger was alles eenvoudiger. Eigen afval weggooien was zo simpel als een afvalemmer openen en uw afval erin gooien. Nauwelijks iemand dacht daarbij aan groeiende afvalbergen en afvalverbrandingsinstallaties. 

Ons milieubewustzijn heeft dat gelukkig veranderd. Niet alles wat weggegooid wordt, is echt afval. Bepaalde materialen kunnen zinvol hergebruikt worden door middel van recycling. Dat bespaart natuurlijke hulpbronnen en levert tegelijkertijd nieuwe secundaire grondstoffen op. Dat helpt de CO2-uitstoot te reduceren. Een ander voordeel is dat er minder restafval verbrand hoeft te worden. Maar er kan pas aan recycling gedaan worden, als het afval eerst consequent gescheiden wordt.

Ook voor ons is recycling een centraal aandachtspunt. Met onze strategie ‘Reduce – Reuse – Recycle’ zetten wij ons in voor een duurzame omgang met recycleerbare materialen. Zonder een goede afvalscheiding zou dat ondenkbaar zijn.
Oud papier is voor WEPA een onvervangbare grondstof in de productie van ons hygiënepapier. Daarover leest u binnenkort meer op ons blog.

Maar in werkelijkheid kan iedereen zijn steentje bijdragen aanrecycling en milieubescherming.
Waarom afval scheiden loont: 
- Plastic verpakkingen horen thuis bij het plastic afval of het PMD: elke ton gerecycled plastic bespaart een ton CO2 ten opzichte van nieuw plastic dat uit aardolie wordt gemaakt. Scheiden betekent ook kleine deeltjes scheiden, bijvoorbeeld het deksel van het yoghurtpotje. De verschillende materialen kunnen alleen afzonderlijk verder verwerkt worden. Omdat veel verpakkingen uit verschillende materialen bestaan, is het zinvol de verschillende bestanddelen indien mogelijk van elkaar te scheiden.
- Als men oud glas toevoegt aan de glasproductie, dalen de energiebehoefte en de CO2-uitstoot. Glas moet op kleur gesorteerd in verschillende containers gegooid worden. Blauw glas mag bij groen glas. Deksels of doppen mogen blijven zitten. Vensterglas, deksels van kookpannen, spiegels en gloeilampen horen echter thuis bij het restafval. Ze hebben een andere samenstelling en kunnen niet gerecycled worden als "verpakkingsglas".
- Door oud papier te verzamelen – dus kranten, kartonnen dozen, kantoorpapier  – kunnen de papiervezels een tweede leven krijgen als recyclingproduct. Ongeveer 90% van alle papieren afvalstromen in Nederland wordt recycled. Oud papier is een waardevolle grondstof en hoort thuis in de blauwe bak of container. 
- Biologisch afval, d.w.z. keuken- of tuinafval, wordt in installaties verwerkt tot compost of gaat naar een biogasinstallatie: Daar ontstaat dan biomethaan, dat wordt toegevoerd aan het aardgasnet of in WKK-installaties wordt gebruikt om energie op te wekken. Vergist organisch afval wordt in de landbouw ingezet als meststof of als compost.

Afval scheiden kost niets, behalve een beetje tijd. Gebruik daarom de mogelijkheden die uw gemeente u biedt: de grijze en groene container thuis of de verschillende containers bij de milieustraat.
De toekomstige generaties zullen u er dankbaar voor zijn!